OKRA-ZORGRECHT zet in op de ondersteuning van mantelzorgers bij scharniermomenten in de zorg

Na de definitieve goedkeuring van het Vlaams Mantelzorgplan in december 2022, werden vijf projecten in de steigers gezet om de doelstellingen in het Mantelzorgplan tot uitvoering te brengen. De projecten lopen van deze zomer tot eind 2024.

OKRA-ZORGRECHT is samen met mantelzorgvereniging Coponcho verantwoordelijk voor de uitvoering voor het project ‘Ondersteunen van de mantelzorgers tijdens scharniermomenten in de zorg’. Deze scharniermomenten – zoals opname of ontslag in het ziekenhuis, de verhuis na een (semi-)residentiële setting of een palliatieve zorgsituatie – zijn niet alleen voor de zorgvrager, maar ook voor de mantelzorger ingrijpende momenten. Het is van groot belang dat mantelzorgers bij deze cruciale momenten goed ondersteund worden. Zij staan heel dicht bij hun naaste en zijn vaak de steun en toeverlaat van de persoon met een zorgbehoefte.

Met dit project willen we zorgmedewerkers sensibiliseren om mantelzorgers te betrekken bij het zorgproces. Heel concreet bouwen we aan een vormingsaanbod voor professionals. Via een lerend netwerk kunnen begeleidende zorgprofessionals tips en goede praktijken met elkaar uitwisselen. Er gebeuren immers al vaak goede inspanningen maar niet alle zorgprofessionals zijn op de hoogte hiervan. Inspiratiemomenten voor medewerkers in ziekenhuizen en de thuiszorg moeten ervoor zorgen dat mantelzorgers goed betrokken worden bij een opname of ontslag in het ziekenhuis. Het bestaande navormings- en opleidingsaanbod voor zorgkundigen in de thuiszorg en in de (semi)-residentiële zorg wordt onderworpen aan een mantelzorgtoets en waar nodig geoptimaliseerd. Voor huisartsen werken we aan een vormingsaanbod om te wijzen op het belang van het inzetten van multidisciplinair overleg bij deze scharniermomenten. Deze acties worden via een brede sensibiliseringscampagne ondersteund en moeten het thema op de radar van zorgmedewerkers zetten.