Ouderenrechten waarborgen

Corona heeft heel wat losgemaakt. Het wees ons erop dat we ouderenrechten, ook bij een crisissituatie, moeten waarborgen. Kijk maar naar wat zich in de woonzorgcentra afspeelde.

Enkele prominente figuren namen daarom het initiatief om een Vlaams Ouderenrechtencommissariaat op te richten. Zij contacteerden verschillende organisaties om het initiatief te steunen. Ook OKRA had verschillende contacten met de initiatiefnemers. Wij kunnen ons vinden in hun doelstelling. We zijn er evenwel niet van overtuigd dat een commissariaat volstaat.

Daarom koos OKRA ervoor om samen met de andere Vlaamse ouderenorganisaties - via de Vlaamse Ouderenraad - de problematiek grondig te bestuderen. Tijdens de studie zagen we dat er nieuwe overheidsinitiatieven zijn, die een rol kunnen spelen. Eén daarvan is de oprichting van een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut. Naast een brede beleidsopdracht zal dit instituut discriminatie bestrijden en slachtoffers individueel bijstaan. Naast de verzoenings- en bemiddelingsopdracht is er ook een eigen geschillenkamer.

De studieronde rondden we onlangs af. We zetten momenteel de eerste stappen om tot een advies, met concrete voorstellen, te komen. Dit zullen we aan de bevoegde ministers richten. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de stappen die we zetten om ouderenrechten in de toekomst beter te waarborgen!