Online overheidsplatforms: waar vind ik welke informatie?

In een digitaler wordende samenleving ontsnappen we er niet aan: steeds meer informatie is online terug te vinden en te beheren, steeds vaker verloopt onze communicatie en interactie met allerlei overheids- en andere instanties digitaal. De daarvoor speciaal ontworpen platforms, tools en portaalwebsites schieten als paddenstoelen uit de grond, waardoor het moeilijk wordt om door het bos de bomen nog te zien. Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, geven we jullie alvast toch een overzicht van een aantal veelgebruikte toepassingen met vermelding waarvoor ze specifiek dienen.

 • Naam: Mijn burgerprofiel
  Linkwww.mijnburgerprofiel.be
  Toepassing: Portaal die overheden (lokaal, Vlaams, Federaal) gebruiken om met burgers te communiceren – kent tal van toepassingen: ontvangen van documenten (verkeersboetes, gegevens aanvullend pensioen, …), het aanvragen van dienstverlening (opstart schadedossier Vlaams rampenfonds, aanvraag overkoepelende renovatiepremie, …), ophalen van attesten en vergunningen, …
 • Naam: E-box
  Linkwww.myebox.be
  Toepassing
  : Elektronische brievenbus waarin u op een veilige manier de berichten terug kunt vinden die door steeds meer overheidsdiensten worden verzonden – geïntegreerd in ‘Mijnburgerprofiel’ voor het afleveren van documenten aan u als burger
 • Naam: Mijn woningpas
  Linkwww.woningpas.vlaanderen.be
  Toepassing: Platform waar alle relevante informatie over de eigen woning(en) verzameld terug te vinden is (Epc-score en isolatienormen, bodemgegevens, installaties, vergunningen, …) – is nog volop in ontwikkeling
 • Naam: My minfin
  Linkwww.eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public
  Toepassing: Platform van FOD Financiën waarop u uw fiscaal dossier kan beheren, uw persoonlijke documenten kunt raadplegen en toegang kan krijgen tot online diensten zoals Tax-on-web, aanvraag persoonlijke nummerplaat, raadplegen van aktes, registeren van huurcontracten, aanvragen van kadastraal uittreksel, …
 • Naam: My pension
  Linkwww.mypension.be
  Toepassing: Platform van FOD Pensioenen waar u uw online pensioendossier kan raadplegen, zicht kunt krijgen op uw pensioenloopbaan en u na kunt kijken hoe u evt. zelf een aanvullend pensioen kan opbouwen
 • Naam: Tax-on-web
  Linkwww.financien.belgium.be/nl/E-services/Tax-on-web
  Toepassing: Tool van FOD Financiën om belastingaangifte in orde te brengen
 • Naam: Tax-calc
  Linkwww.financien.belgium.be/nl-E-...
  Toepassing: Simulatietool van FOD Financiën om belastingaangifte te simuleren - NIET om aangifte in orde te brengen
 • Naam: e-health/personal healthviewer
  Linkwww.mijngezondheid.belgie.be
  Toepassing: Gezondheidsportaal waar persoonlijke medische gegevens gedeeld kunnen worden (vaccinaties, geneesmiddelenschema’s, covid-certificaten, samenvatting persoonlijk medisch dossier, …)
 • Naam: Collaboratief zorgplatform
  Linkwww.cozo.be
  Toepassing: Samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en delen. U kan voor uzelf onderzoeksverslagen raadplegen, therapeutische relaties registreren, volmachten regelen, …
 • Naam: Helena
  Linkwww.helena.care/app
  Toepassing: Samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Helena heeft een soortgelijke werking als Cozo, maar heeft hier en daar wel wat andere functionaliteiten.
 • Naam: Mijn geneesmiddelen
  Link: Mobiele applicatie via smarthpone
  Toepassing: App om overzicht te houden op voorgeschreven medicatie, om apothekersbezoek voor te bereiden en voorgeschreven medicatie te reserveren
 • Naam: Izimi
  Linkwww.izimi.be
  Toepassing: Tool dat u toelaat om een koopakte, een huwelijkscontract, een oprichtingsakte, … op te vragen en te downloaden. Vanaf 2015 worden alle notariële documenten in deze digitale kluis bewaard.
 • Naam: Persoonlijke datakluis
  Link: Via mijn burgerprofiel
  Toepassing: Beveiligde digitale omgeving waar gegevens van overheid en gegevens van instanties aangesloten bij Doccle (commerciële partner) over u als burger gezamenlijk bewaard worden – activering in komende weken via ‘Mijn burgerprofiel’
 • Naam: MijnVerbouwPremie
  Linkwww.mijnverbouwpremie.be
  Toepassing: Tool om de renovatiepremie en energiepremies van Fluvius aan te vragen – vanaf 01 oktober ’22 (nu geen mogelijkheid om premies aan te vragen)
 • Naam: Omgevingsloket
  Linkwww.omgevingsloketvlaanderen.be
  Toepassing: Website met beveiligde omgeving waar u vergunningsaanvragen kunt doen, bouw- en verbouwingsdossiers kunt opvolgen en beheren, meldingen kunt doen, … In de niet-beveiligde omgeving kan u andere dossiers raadplegen en informatie over omgevingsvergunningen en het loket raadplegen.

Alle toepassingen hebben ongetwijfeld hun nut en zijn voor veel burgers een hulpmiddel om de communicatie en interactie met de overheid op een vlotte en efficiënte manier te laten verlopen. Als OKRA blijven we het echter wel belangrijk vinden dat de overheid ook garant staat voor een even toegankelijke, laagdrempelige en klantgerichte fysieke dienstverlening. Ook in de 21e eeuw is hier zeker nog nood aan! Digitalisering mag nooit een doel op zich worden, maar moet altijd één van de manieren blijven waarop een overheid haar burgers tracht te bereiken.

In toekomstige nieuwsbrieven zullen we wellicht af en toe wel eens dieper ingaan op een aantal van deze toepassingen. De app ‘Mijngeneesmiddelen’ werd al behandeld in de nieuwsbrief van juni, in mei kwam ‘Mijn Verbouwpremie’ al aan bod.