Pensioensverhoging juli 2021

Eerder publiceerden we al een artikel over de welvaartsaanpassing. De welvaartsenveloppe wordt tweejaarlijks onder de verschillende sociale uitkeringen verdeeld. Door deze enveloppe wil men de koopkracht van gepensioneerden waarborgen. In mei merkte je misschien het verhoogde vakantiegeld op? Het vakantiegeld steeg met 3,8% in vergelijking met 2020. Ook vanaf juli zullen een aantal onder jullie een hoger pensioen ontvangen. 

Hieronder een overzicht:

  • Verhoging gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen (2%): op 1 juli 2021 stijgt het gewaarborgd minimumpensioen enkel voor werknemers en zelfstandigen met 2%. Op 1 januari 2022 zal dit opnieuw stijgen voor zowel werknemers, zelfstandigen én ambtenaren. Ambtenaren die het gewaarborgd minimumpensioen krijgen, zullen dus op 1 juli geen hoger bedrag krijgen.

01/01/2021 01/07/2021
Rustpensioen gezinsbedrag 1 656,88 euro 1690,01 euro
Rustpensioen alleenstaande  1 325,92 euro 1352,44 euro
Overlevingspensioen 1308,20 euro 1334,36 euro

  • Werknemerspensioenen die zijn ingegaan voor 1 januari 2006: ben je op 31 december 2005 of ervoor op pensioen gegaan dan zal het pensioen dat in juli wordt uitbetaald 1,2% hoger zijn in vergelijking met de maand juni. Dit is enkel van toepassing voor mensen die geen gewaarborgd minimumpensioen ontvangen. Stel je ging op pensioen in 2005 en ontving in juni een brutopensioen van 1700 euro, in juli zal het brutopensioen 1720,40 euro bedragen.
  • Pensioenen die zijn ingegaan in het jaar 2016: elk jaar is er automatisch een verhoging voor de pensioenen die vijf jaar geleden zijn ingegaan. Mensen die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 op pensioen gingen, zullen vanaf 1 juli 2% meer pensioen ontvangen met uitzondering van mensen die een minimumpensioen krijgen. Stel je ging op pensioen op 15 mei 2016 en ontving in juni een brutopensioen van 1700 euro, in juli zal je brutopensioen 1734 euro zijn. Ben je in 2017 op pensioen gegaan? Dan mag je een verhoging verwachten op 1 januari 2022.
  • Zelfstandigenpensioenen stijgen met 1,7%: ontvang je een zelfstandigenpensioen maar heb je geen recht op het gewaarborgd minimumpensioen dan stijgt je pensioen in juli met 1,7%. Concreet heb je een brutopensioen van 1700 euro dan zal je in juli een brutopensioen van 1728,9 hebben.
  • Inkomstengarantie voor ouderen en gewaarborgd inkomen: de inkomstengarantie voor ouderen en het gewaarborgd inkomen stijgen in juli ook 2%. Ontvang je een IGO-uitkering, de IGO-controleprocedure is nog tot eind september 2021 opgeschort.

01/01/2021 01/07/2021
Basisbedrag IGO  769,61 euro 789,47 euro
Verhoogd basisbedrag 1154,41 euro 1184,20 euro
Gewaarborgd inkomen alleenstaande 844,91 euro 861,81 euro
Gewaarborgd inkomen alleenstaande 1126,53 euro 1149,06 euro

Let op: meerdere verhogingen zijn niet altijd volledig te combineren door de cumulregels. Heb je hier vragen over, neem dan met ons contact op.

Ook voor mensen die uitkijken naar het pensioen zijn er de laatste tijd flink wat wijzigingen op komst. In het interprofessioneel akkoord worden heel wat maatregelen voor toekomstig gepensioneerden aangekondigd. Denk maar de uitbreiding van het aanvullend pensioen voor elke werknemer of een aangepaste landingsbaan- of SWT-regeling. Als meer details hierover bekend zijn, zullen we je hierover informeren.

Werk je nog als zelfstandige, dan kan je pensioenopbrengst hoger worden. In mei 2021 werd namelijk de correctiecoëfficiënt afgeschaft. Hierdoor zullen loopbaanjaren vanaf 2021 voortaan berekend worden aan 100% van het beroepsinkomen (in het verleden was dit begrensd tot 69%). Opgepast: dit geldt enkel voor pensioenen met ingangsdatum vanaf 1/1/2022. Ook voor mensen die later in aanmerking komen voor een minimumpensioen is er geen impact: hun opbrengst wordt al verhoogd.