Er is nogal wat beweging binnen de personeelsploeg van onze cel belangenbehartiging. Dat Johan Truyers sinds eind april van een welverdiend pensioen geniet meldden we al in een vorige nieuwsbrief.

Delphine Schedin, die als pensioenexperte samen met Bart Smits de ondersteuning op zich nam voor de CM pensioendienst en tevens ook heel wat belangenbehartigende dossiers opvolgde (bv. het bankendossier), heeft OKRA verlaten en is sinds 1 juni aan de slag gegaan bij de federale pensioendienst. 'Bedankt Delphine voor je bekwame en gedreven inzet in OKRA en heel veel succes en voldoening in je nieuwe job.'

Peter Dhaese die al halftijds medewerker was in de cel BB neemt deze opdracht nu voltijds op. Frank Lenders neemt de halftijdse functie van Peter dan weer over als trefpuntcoördinator in Oudenaarde. Onze vernieuwde equipe kijkt ernaar uit de belangenbehartiging van in de Dorpstraat tot in de Wetstraat verder gestalte te geven.

Bij Zorgrecht versterkt Lies Kiekens sinds enige tijd halftijds Marijn Loozen om samen een project uit te werken met de focus op de impact van ‘scharniermomenten’ bij mantelzorgers (bv. bij de overgang van de thuissituatie naar een woonzorgcentrum of ziekenhuis). Dit project loopt tot eind 2024 en zolang zal Lies de ploeg hiervoor versterken.

In een volgende nieuwsbrief volgt dan een overzicht van de verdeling van de thema’s bij de verschillende collega’s zodat jullie helemaal op de hoogte zijn.

Koen Peeters
Coördinator cel belangenbehartiging