Fiscale hervorming kan niet op schouders van gepensioneerden!

OKRA neemt kennis van de voorstellen van minister Van Peteghem voor een fiscale hervorming. Vermits de regering geen akkoord vindt over een grondige en globale hervorming komt de minister met enkele fragmentaire maatregelen in de hoop hierover wel nog een akkoord in de regering te kunnen krijgen. Niets mis mee.

Een kernpunt in het voorstel is dat de belastingvrije som voor alle inkomens wordt verhoogd: op de eerste 13 500 euro inkomsten moet geen belasting meer worden betaald. Dat de minister door deze hervorming ervoor wil zorgen dat werkende mensen netto meer overhouden van hun inkomen, daar kunnen we vanuit OKRA niets op tegen hebben. Als daardoor meer mensen zouden gemotiveerd zijn om te werken, prima.

Maar er wordt tegelijk ook voorgesteld om het voordeel van deze maatregel, het verhogen van de belastingvrije som, weer teniet te doen voor gepensioneerden, zieken en werklozen. Voor die groepen wordt de bestaande belastingvermindering kleiner, zodat het voor hen uiteindelijk een nuloperatie is. Wat de ene hand geeft aan alle Belgen, neemt de andere hand weer weg bij uitkeringstrekkers.

Voor OKRA kan het niet dat deze regering de gepensioneerden opnieuw vergeet. Ook hun inkomen dient geherwaardeerd te worden. Onze pensioenen zijn bij de laagste in Europa en de kloof tussen werken en pensioen wordt alsmaar groter. OKRA rekent erop dat de regering de gepensioneerden bij deze fiscale hervorming niet vergeet. En het kan al helemaal niet dat de factuur voor deze fiscale hervorming met BTW-verhogingen mee doorschuift naar gepensioneerden.

Geen verhoging van het nettopensioen en wél een hogere factuur voor onze winkelkar; dat kan voor OKRA niet!

Wij verwachten dan ook dat een fiscale hervorming ook aan gepensioneerden ten goede komt en dat de koopkracht ook voor hen omhoog gaat.