Renovatiepremie en energiepremies worden "mijnverbouwpremies"

Wie in het verleden reeds verbouwde of renoveerde, kan er wellicht van meespreken: de beruchte papierwinkel om in aanmerking te komen voor allerlei premies en tegemoetkomingen. Onder het motto ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel eenvoudiger.’ beloofden ministers Zuhal Demir (Omgeving) en Matthias Diependaele (Wonen) in te zetten op administratieve vereenvoudiging. Tegen 01 oktober 2022 moet alles in kannen en kruiken zijn en vieren we de geboorte van ‘Mijn verbouwpremie’.

De administratieve vereenvoudiging komt er trouwens niet zomaar, maar past binnen een bredere strategie van de Vlaamse overheid om de woningmarkt in versneld tempo een energiezuiniger karakter te geven. Wie vanaf 2023 een huis met EPC-label F koopt, zal vijf jaar de tijd krijgen om dit terug te brengen naar EPC-label D. En wie reeds eigenaar is van zo’n woning heeft tijd tot 2030. Energiezuinig renoveren met extra aandacht voor isolatie en energiezuinige technologieën wordt dus essentieel. Een eenvoudige aanvraagprocedure met heldere regels is daarin een essentiële voorwaarde.

Huidige situatie: verschillende premies

Renovatiepremie

Wie verbouwt of renoveert kent ongetwijfeld de renovatiepremie van het agentschap ‘Wonen Vlaanderen’ die in zijn huidige vorm reeds bestaat sedert februari 2019. De premie dient om eigenaars van woningen aan te moedigen om te investeren in energiezuinige renovatiewerken. Zowel bewoners als verhuurders aan sociale verhuurkantoren komen trouwens in aanmerking voor deze premie, voor zover ze voldoen aan de voorwaarden. Zowel werken aan de ruwbouw of het dak van de woning, als aan het buitenschrijnwerk en de technische installaties van de woning komen in aanmerking.

De premie is dus zeker niet onvoorwaardelijk. Zo moet het gaan over een woning die men op datum van aanvraag zelf als hoofdverblijfplaats bewoont ofwel verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. De woning moet bovendien in het Vlaamse Gewest gelegen zijn en moet op datum van aanvraag minstens 30 jaar oud zijn. De aanvraag kan enkel ingediend worden door natuurlijke personen en dus geen rechtspersonen zoals vennootschappen, vzw’s … In geval van bewoning door de eigenaar zal ook het inkomen een rol spelen. En wie verhuurt aan een erkend sociaal verhuurkantoor moet dit minstens 9 jaar reeds gedaan hebben vooraleer een renovatiepremie mogelijk is.

De premie kan tot en met 30 juni 2022 aangevraagd worden bij het agentschap ‘Wonen Vlaanderen’ via de formulieren die beschikbaar zijn via www.wonenvlaanderen.be.

Energiepremies Fluvius

Daarnaast voorziet ook Fluvius in een aantal energiepremies die de kostprijs van energiezuinig verbouwen/renoveren moet verzachten. Zowel de aanschaf van bepaalde energiezuinige toestellen (bijv. warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler …) als investeringen in dak-, vloer-, zolder-, kelder- en buitenmuurisolatie en investeringen in hemelwateropvang en riolering komen in aanmerking, voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

Ook hier is het belangrijk om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moeten de werken uitgevoerd worden door een erkende aannemer en moet je voor heel wat werken een technisch attest kunnen voorleggen (bijv. attest van de geplaatste isolatie) als bewijs dat de uitgevoerde werken voldoen aan de gestelde eisen. Afhankelijk van de uitgevoerde werken is ook een maximumpremie of maximumbedrag/m² vastgelegd.

Sociale verhuurders kunnen in aanmerking komen voor de huur- en isolatiepremie voor zover aan de voorwaarden is voldaan. Zo mag de huurprijs niet verhogen na de werken, mag het lopende huurcontract niet voortijdig opgezegd worden en dat je als verhuurder het restbedrag van de investering betaalt. Met de premie mag dak- of zolderisolatie gelegd worden, mogen spouwmuren nageïsoleerd worden en mag hoogrendementsglas geplaatst worden.

De energiepremies zijn aan te vragen via het digitaal loket. Hiervoor dien je een persoonlijke account aan te maken op de website van Fluvius waarna je de aanvraagt kunt doen en opvolgen. Je kan de aanvraag echter ook doen via een aanvraagformulier dat je dient te downloaden via www.fluvius.be of via contact met hun klantendienst.

Nieuwe situatie

Vanaf 01 oktober 2022 hoef je voor de renovatiepremie van het agentschap en (het merendeel van) de premies van Fluvius slechts nog één aanvraag in te dienen. Beide premiestelsels worden immers geïntegreerd in ‘Mijn VerbouwPremie’. In concreto komt het er op neer dat er een digitaal loket zal komen waarop u deze eengemaakte premie zal kunnen aanvragen. Momenteel is men nog volop bezig aan de uitbouw hiervan. In de uitbouw van ‘MijnVerbouwPremie’ is nu wel al duidelijk dat sommige voorwaarden voor het bekomen van de premie zullen veranderen, evenals de grensbedragen. Zo is al duidelijk dat de leeftijd van het gebouw op datum van aanvraag minstens 15 jaar oud moet zijn i.p.v. 30 jaar.

Overgang

Omdat deze premiehervorming ook heel wat technische uitdagingen met zich meebrengt (bijv. uitbouw digitaal loket), is het tussen 01 juli en 30 september niet mogelijk om een aanvraag voor deze premies in te dienen.

Wie een laag tot gemiddeld inkomen verdient, doet er goed aan om het nieuwe en het oude premiestelsel te vergelijken. Het kan bijv. interessant zijn om te wachten met de aanvraag tot na 01 oktober 2022 omdat de premie in het nieuwe stelsel hoger ligt. Voor ‘MijnVerbouwPremie’ is online een handige simulator ter beschikking.

Goed om weten

  • De aanvraag voor ‘MijnVerbouwPremie’ zal via een digitaal loket moeten gebeuren. Wie de aanvraag absoluut op papier wil doen, zal hier dus rekening mee moeten houden.
  • Je hoeft geen renovatie- of verbouwingswerken uit te stellen omwille van het feit dat er gedurende drie maanden geen renovatiepremie of energiepremies zullen aangevraagd kunnen worden. Om die overgang te compenseren mogen voor aanvragen tussen 01 oktober en 31 december 2022 facturen ingediend worden die 2 jaar en drie maanden oud zijn i.p.v. 2 jaar. Wie verbouwt en/of renoveert doet er dus zoals altijd goed aan de facturen goed bij te houden.
  • Een aantal andere energiepremies van Fluvius lopen vanaf 1 juli ongewijzigd verder: de premie voor zonnepanelen, de premie voor de plaatsing van een hybride warmtepomp, de EPC-labelpremie en de premie voor sturing van elektrische warmte. U kan deze dus doorlopend blijven aanvragen. Dit geldt trouwens ook voor de retroactieve investeringspremie.
  • De doelgroep ‘beschermde afnemers’ (bijv. personen die voor energieverbruik een budgetmeter hebben, personen met een leefloon, rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming …) verdwijnt in het nieuwe systeem. Zij worden vanaf dan ingedeeld in een doelgroep volgens gezinsinkomen en -situatie.
  • De premie voor de plaatsing van een gascondensatieketel (bedoeld voor beschermde afnemers) verdwijnt volledig en wordt dus ook niet geïntegreerd in ‘MijnVerbouwpremie’.
  • Wie energiebesparende renovatiewerken wil uitvoeren, komt mogelijks ook nog voor andere financiële ruggensteuntjes in aanmerking, zoals bijv. het renteloos renovatiekrediet, de energielening+ en de 0% energielening (vanaf 01 juli ‘MijnVerbouwLening’). Meer informatie hierover kan je verkrijgen via Renovatieplicht in 2023 : wat houdt dat in? | Notaris.be - Nieuws.

Kritische noten

Door te kiezen voor de digitale weg in de aanvraagprocedure trekt de Vlaamse overheid nogal de kaart van het milieu (minder papier), terwijl het ook een besparing in de operationele kost is. Op zich geen probleem, maar door geen alternatief te voorzien voor hen die digitaal niet mee zijn of geen digitale mogelijkheden hebben, bouwt de overheid terug onnodige drempels in.

Om mijn ‘Verbouwpremie’ echt toegankelijk te maken, zouden ook de andere premies van Fluvius geïntegreerd moeten worden, en waarom niet, ook de andere financiële ruggensteuntjes die nu nog apart aangevraagd moeten worden. Eén centraal aanvraagloket voor alle mogelijke tegemoetkomingen en premies: dat zou dus pas echt eenvoudig en toegankelijk zijn …

Meer informatie nodig?