OKRA in Rome op de interministeriële conferentie over vergrijzing

Op 16 en 17 juni werd in Rome een interministeriële conferentie gehouden over vergrijzing, en vooral over het gewenste zorgbeleid. In vaktermen heet dat ‘evaluatie en actualisatie van het MIPAA’, het actieplan i.v.m. vergrijzing, 20 jaar geleden in Madrid opgesteld door de landen van UNECE (de zgn. westerse wereld, verenigd in de Europese Economische regionale organisatie van de UNO). 380 deelnemers pleitten voor grotere urgentie om vooral het zorgmodel te hervormen.

Op 15 juni werd de conferentie voorbereid door een gezamenlijke sessie van ouderenorganisaties en wetenschappers. De bedoeling was "evidence based" suggesties te doen aan de ministers: feiten en ervaringen van ouderen toetsen aan wetenschappelijk onderzoek, statistiek en goede praktijken.

België stuurde minister Christie Morreale, vice-voorzitter van de Waalse regering. In de delegatie van de civiele samenleving vertegenwoordigde ik (Maddie Geerts) OKRA. In samenwerking met andere ouderenverenigingen van ons netwerk Age Platform Europe werd een degelijke verklaring opgesteld, die ook de basis was voor de eindresolutie.

Ondanks de ervaringen tijdens de pandemie zijn veel landen niet overtuigd van de dringendheid van een degelijk vergrijzingsbeleid. Uiteraard is de ongelijke welvaart een hinderpaal om vlot te beslissen over welzijnsmaatregelen. Daarom is een bindende regeling voor ouderenrechten nodig, met een monitoringinstantie in elk land.

Enkele besluiten:

Vermits mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen, moeten we de samenleving zo organiseren dat dat mogelijk is: getrapte medische zorg, thuiszorg, mantelzorg met goede omkadering, zorgzame buurten, residentiële verblijven die de familiale sfeer en gewoontes benaderen. Niet alleen zorg, ook infrastructuur, technologische hulpmiddelen, socio-culturele participatie enz. moeten gecheckt worden op preventie van eenzaamheid, afhankelijkheid, toegankelijkheid, armoede en discriminatie.

Een degelijk vergrijzingsbeleid begint al bij de geboorte: gezonde attitudes aanleren, eigen verantwoordelijkheid begrijpen, voldoende inkomen opbouwen en zo meer. Verenigingen zijn de beste leerschool en woordvoerders.

De Italiaanse ouderenorganisaties hadden een videowedstrijd georganiseerd. OKRA stuurde een project in van het OKRA-trefpunt van Peulis. Dat werd geselecteerd bij de tien beste en werd de klok rond geprojecteerd.

Maddie Geerts, belangenbehartiger OKRA

Lees hier de verklaring.