BRUSSEL 18/10/2023

Aan de leden van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

We namen kennis van de vragen die Frederik Delaplace, de gedelegeerd bestuurder van de VRT zich stelde in een interview vorige zaterdag in De Standaard: Of de VRT zich ook moet laten ontdopen? Of het nog wel kan om op zondag de eucharistieviering uit te zenden? Waaraan hij weliswaar toevoegde dat we wel moeten opletten om de mensen die veel aan die eucharistievieringen hebben niet te treffen.

Daarop ontstond een discussie in de media. Ook binnen OKRA leidde dit tot nogal wat beroering. Vele oudere OKRA-leden zijn weinig mobiel, willen de zondagse eucharistieviering volgen, en zijn daarvoor aangewezen op de VRT-uitzending. Alternatieven daarvoor zijn er voor hen in de praktijk niet. De uitzendingen bieden hen de kans om van thuis uit of vanuit een woonzorgcentrum de misviering te volgen.

De getuigenissen over het afschuwelijk kindermisbruik in de kerk leiden ook binnen OKRA en bij deze groep van ouderen tot grote verontwaardiging, woede en teleurstelling dat dit uitgerekend in de kerk kon gebeuren. Maar daarom de uitzendingen van de eucharistievieringen schrappen, straft de daders niet, maar treft wel de minder mobiele ouderen.

We merken binnen de sociaal-culturele werking van OKRA een blijvende vraag naar ondersteuning van initiatieven rond zingeving, religie en spiritualiteit in vele vormen. Het is onmiskenbaar een vraag en behoefte bij vele lagen van de bevolking, en derhalve een taak van een openbare omroep om daarop in te spelen. Vanzelfsprekend is het passend dat daarbij aandacht en respect is voor alle filosofische en religieuze overtuigingen, voor een verscheiden en evoluerende programmatie en vormgeving.

Dat vergt een weloverwogen beleidskeuze. Zonder meer de uitzendingen van de eucharistieviering schrappen om de VRT ‘te ontdopen’ of als maatschappelijke sanctie voor het kindermisbruik binnen de kerk is geen weloverwogen beleidsvisie. We willen met OKRA dan ook aandringen om terzake geen ‘steekvlambeleid’ te voeren. Maar te zoeken naar een blijvende programmatie op de publieke omroep die tegemoet komt aan de vragen rond zingeving, religie en spiritualiteit. En daarbij zeker oog te hebben voor kwetsbare groepen in de samenleving die geheel en al aangewezen zijn op de publieke omroep voor hun wijze van godsdienstbeleving.

Met dank voor uw aandacht,

Koen Peeters                                                                          Herman Fonck

Coördinator belangenbehartiging OKRA                              Voorzitter belangenbehartiging OKRA

GSM +32 475 49 02 70                                                              GSM +32 478 553 775