Stap mee in de klimaatmars op 23 oktober 2022

Overstromingen, hittegolven, droogtes, bosbranden... vandaag laat de klimaatverandering zich overal ter wereld voelen. Ook in België, denk maar aan de overstromingen van vorige zomer. Het conflict in Oekraïne vergroot deze impact en laat ons nog meer voelen hoe kwetsbaar we zijn. De energieprijzen swingen de pan uit en overal ter wereld staat de voedselvoorziening zwaar onder druk. Is dit de enige weg? 

Zeker niet! Samen kiezen we voor een ander pad. Samen voor een duurzame, rechtvaardige toekomst! Voor ons en voor de generaties na ons. 

Elke tiende van een graad telt om de effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken maar we moeten NU in actie komen, snel, daadkrachtig en zonder iemand achter te laten. 

Daarom roept de Klimaatcoalitie  90 organisaties) op om opnieuw op straat te komen, vastberaden en vol energie. We zijn bereid om elk jaar terug te komen en de krachten te bundelen voor een toekomst waarin de planeet, mensen en hun rechten centraal staan.

Grootouders voor het Klimaat vraagt aan de ouderenverenigingen om hun leden op te roepen om zondag 23 oktober in hun agenda aan te kruisen en om met de grootouders mee te stappen in deze zo belangrijke mars. 

Stap met je familie; vrienden of collega's ook mee in de mars. Geniet van de sfeer en het warme gevoel om samen het verschil te maken.

We laten de beleidsmakers zien dat we niet opgeven en vragen om concrete maatregelen NU!.

Lees alles over de klimaatmars van 22 oktober of contacteer GvK via info@grootoudersvoorhetklimaat.be

Kijk ook op de website van de Klimaatcoalitie.