Stijgende prijzen woonzorgcentra onaanvaardbaar voor OKRA

Zoals jullie reeds vernomen hebben via de media zijn de prijzen in de WZC razendsnel aan het stijgen. De discussie laaide enkele weken geleden op toen het Zorgbedrijf Antwerpen aankondigde dat hun dagprijzen binnenkort met 8% zullen verhogen. Ook andere woonzorgcentra kondigden ondertussen fikse verhogingen aan. Aan de basis van deze stijgingen liggen de gestegen energiefactuur, waardoor ook de index sterk gestegen is. De Vlaamse regering stond toe dat de woonzorgcentra dit jaar hun prijzen 2 keer aan de gestegen index mogen aanpassen in plaats van de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing. Voor de bewoners worden hierdoor de dagprijzen onbetaalbaar.

Vanuit OKRA zijn er drie actuele eisen naar de overheid toe om de dagprijzen terug betaalbaar te maken:

  • Een federale tussenkomst voor de gestegen energiefactuur, ook voor de bewoners. De bewoners zijn tot hiertoe uitgesloten van de 100 euro verwarmingspremie die elke Belg ontvangt voor de gestegen energieprijzen. Op aandringen van OKRA zal de minister voor energie een technisch voorstel uitwerken om ook de rusthuisbewoners deze tussenkomst toe te kennen;
  • De automatische toekenning van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood voor rusthuisbewoners. Dit werd vanuit het lobbywerk van CM en OKRA ingeschreven in het Vlaams regeerakkoord. Na een automatisch inkomensonderzoek kan de tussenkomst voor een opname in een woonzorgcentrum hierdoor oplopen tot €513 per maand. De minister wil dit evenwel pas invoeren in 2024. OKRA is de druk aan het verhogen om dit reeds begin 2023 door te voeren;
  • Tenslotte wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden – de vroegere zorgverzekering- vandaag reeds automatisch toegekend aan al de rusthuisbewoners. Deze tussenkomst bedraagt momenteel €130. Probleem is dat deze uitkering niet geïndexeerd wordt. Indien ze de laatste 10 jaar geïndexeerd zou geweest zijn, zou ze vandaag 156 euro moeten bedragen. Hier moet enerzijds een directe verhoging van dit zorgbudget voor ingevoerd worden en anderzijds moet ze vanaf dan automatisch de index volgen.

Deze drie eisen blijven we permanent op de politieke agenda zetten. Voor een aantal van deze eisen wordt momenteel een concrete oplossing gezocht. We houden jullie verder op de hoogte van de vorderingen van deze besprekingen.


In dit kader was collega Dirk Dedobbeleer bereid om aan De Morgen het verhaal te doen van zijn moeder die momenteel in een WZC verblijft. Op dat ogenblik was er nog geen sprake van een mogelijke prijsverhoging. Ondertussen is bekend dat het WZC waar zijn moeder verblijft ook genoodzaakt is om de dagprijs te verhogen.

Graag vernemen we van jullie uit eerste hand hoe de dagprijzen van de WZC in jullie buurt evolueren en wat je hier zelf van vindt. Stuur je reactie naar zorgrecht@okra.be.