Terug meer bezoek mogelijk in de woonzorgcentra vanaf 8 mei 2021

Nu ook buiten de woonzorgcentra elke dag meer en meer oudere en kwetsbare personen een eerste keer gevaccineerd zijn, kunnen de woonzorgcentra weer meer bezoek toelaten. De cafetaria kan open voor bewoners en bezoekers, en nieuwe bewoners hoeven geen volledige kamerisolatie meer door te maken. 

De bewoners in de woonzorgcentra zullen dit jaar met bijzonder veel verlangen uitkijken naar Moederdag op zondag 9 mei aanstaande. Eindelijk kunnen ze dan hun kinderen en kleinkinderen terug ontmoeten die ze zo lang hebben moeten missen.’

Mieke Peeters – Algemeen Voorzitter van OKRA.

In woonzorgcentra met een voldoende hoge vaccinatiegraad kon er al opnieuw meer contact zijn tussen bewoners onderling en kon elke bewoner twee knuffelcontacten apart ontvangen. Dankzij de oplopende vaccinatiegraad buiten de woonzorgcentra en met de maatregelen die vanaf 8 mei aangekondigd zijn voor de algemene bevolking, heeft de Taskforce COVID-19 Zorg nu beslist dat er ook in de woonzorgcentra vanaf 8 mei meer mogelijkheden kunnen zijn voor bezoek en ontmoetingen. 

 Vanaf 8 mei:

  • kunnen bewoners nog altijd twee knuffelcontacten op bezoek krijgen die om de twee weken kunnen wisselen. Die twee bezoekers kunnen samen op bezoek komen als ze tot hetzelfde huishouden behoren. Ook omgekeerd kan de bewoner bij die knuffelcontacten binnenshuis op bezoek gaan.  
  • mogen bewoners daarbovenop nog andere bezoekers ontvangen die wel een chirurgisch mondneusmasker blijven dragen en de afstandsregels respecteren. Het aantal bezoekers op hetzelfde moment kan door het woonzorgcentrum beperkt worden om voldoende afstand te kunnen bewaren in de kamers en ontmoetingsruimtes.  
  • mogen bewoners en bezoekers elkaar buiten ontmoeten met tien mensen tegelijk, ook buiten het woonzorgcentrum, zoals in de rest van de samenleving 
  • kan de cafetaria opnieuw opengaan als ontmoetingsruimte voor bewoners en hun bezoekers, maar niet voor externen.  
  • nieuwe bewoners die gevaccineerd zijn, worden getest maar hoeven geen kamerisolatie te ondergaan. Nieuwe bewoners die niet gevaccineerd zijn blijven enkel op kamerisolatie tot het resultaat van hun test gekend en negatief is.