Terug meer mensen krijgen het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevende

Wanneer je veel zorg nodig hebt, kan je recht hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit budget heeft geen leeftijds- en inkomensgrens en bedraagt 130 euro. Sinds 1 juni 2021 is er een nieuw instrument (BelRai Screener) om te bepalen of je in aanmerking kan komen. Al snel bleek dat een grote groep zorgbehoevende personen hun budget verloren door de nieuwe manier van inschalen.

De Vlaamse regering heeft op 1/04/2022 principieel beslist om dit probleem aan te pakken en aanpassingen door te voeren. Concreet is bepaald om de score die je moet behalen om recht te hebben naar beneden te stellen. Het principe van de inschaling werkt als volgt: hoe hoger je zorgbehoefte, hoe meer punten je krijgt. Vóór de beslissing moest je minstens 6 punten hebben. Dit wordt nu bijgesteld naar 5,5 punten. De nieuwe grenswaarde is pas geldig nadat de regelgeving is aangepast. Deze aanpassing moet nog gebeuren. Na de definitieve goedkeuring van de aangepaste regelgeving, zullen de zorgkassen de nieuwe grenswaarde gebruiken bij de toekenning van het zorgbudget.

Deze beslissing heeft een grote impact. Meer dan 4100 zorgbehoevenden die net uit de boot vielen door een te hoge score krijgen nu toch hun budget van 130 euro.

Goed nieuws is ook dat de beslissing retroactief is. Zorgbudgetten die sinds 1 juni 2021 geweigerd zijn op basis van een score van 5,5 tot 6 punten zullen de zorgkassen dan met terugwerkende kracht goedkeuren. Deze rechtzetting gebeurt automatisch, de zorgbehoevende moet hiervoor zelf niets doen. Het achterstallige bedrag zal dus ook overgemaakt worden.

Lees meer over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.