Betaling vakantiegeld 2024

Alle info over het vakantiegeld 2024 vind je op deze pagina terug.

Indexering pensioenbedragen vanaf 1 mei 2024

*alle vermelde bedragen zijn brutobedragen. Het kan zijn dat hier nog belastingen op worden geïnd en er dus een verschil is met wat je op je rekening krijgt gestort (nettobedrag).

Vanaf 1 mei 2024 werden een aantal pensioenbedragen verhoogd door het overschrijden van de spilindex in april. We informeren je graag hierover. Als deze wijzigingen jouw pensioenbedrag beïnvloeden, dan zal dit automatisch worden aangepast.

Verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen

Als werknemer of zelfstandige:

 • Alleenstaande pensioen 1 773,35 euro 
 • Gezinspensioen 2 215,99 euro 
 • Overlevingspensioen 1 749,65 euro 

Als ambtenaar:

 • Alleenstaande pensioen: 1 773,35
 • Gezinspensioen 2 216,29
 • Overlevingspensioen 1 749,70

Mensen met een volledige loopbaan (45 jaar) ontvangen het volledig gewaarborgd minimumpensioen. Heb je minder dan 45 jaar gewerkt, dan zal je recht hebben op een bedrag naar verhouding van het aantal loopbaanjaren. Stel: je hebt een loopbaan van 43 jaar dan zal je 43ste/ 45ste van het minimumpensioen ontvangen.

Verhoging inkomstengarantie voor ouderen

Als je 65 jaar bent en je beschikt over beperkte financiële middelen, dan heb je mogelijk recht op een inkomstengarantie voor ouderen (IGO).

 • IGO alleenstaande: 1 549,42
 • IGO voor samenwonende: 1 032,92

Verhoging drempelbijdragen van ZIV-bijdragen

In het verleden gebeurde het al wat vaker dat het brutopensioen steeg, maar het nettopensioen (dat wat op je bankrekening wordt gestort) verminderde. Dit kan komen door de ZIV-bijdragen. Een ZIV-bijdrage is een sociale zekerheidsbijdrage voor ziekte- en invaliditeit. Het vervangt de mutualiteitsbijdrage niet en geeft geen recht op terugbetaling van de gezondheidszorgen. Afhankelijk van je brutopensioen wordt er 0 tot 3,55 % extra ingehouden.

Ontvang je een alleenstaandenpensioen dan gaat het over volgende bedragen: 

Totaal maandelijks brutobedrag - ZIV-bijdrage

 • Kleiner dan 1 997,75 euro - geen inhouding
 • Van 1 997,75 euro tot en met 2 071,26 euro - inhouding van 0,01 euro tot 723,52 euro (berekend volgens de formule: bruto geïndexeerd maandbedrag – 1 997,74)
 • Hoger dan 2 071,26 euro - inhouding van 3,55% van het brutobedrag


Gaat het over een gezin, dan gelden volgende bedragen:

Totaal maandelijks brutobedrag - ZIV-bijdrage

 • Kleiner dan 2 367,61 euro - geen inhouding
 • Van 2 367,61 euro tot en met 2 454,73 euro - inhouding van 0,01 euro tot 87,13 euro (berekend volgens de formule: bruto geïndexeerd maandbedrag – 2 367,60)
 • Hoger dan 2 454,73 euro - inhouding van 3,55% van het brutobedrag