Verhoogde tegemoetkoming

Beste OKRA,

Gisteren had ik een fijne babbel met mijn buurvrouw Alice. Ze vertelde me dat ze recht had op een korting op haar energiefactuur omdat ze verhoogde tegemoetkoming heeft. Ze gaf aan dat ze ook minder moest betalen bij de huisarts en voor de aankoop van geneesmiddelen. Ik vroeg me af of ik daar ook in aanmerking voor kan komen, want de kosten lopen soms op nu de energieprijzen zo hoog zijn. En bij wie kan ik daarvoor terecht? Kunnen jullie me daarbij helpen?

Alvast bedankt,
Clara

Beste Clara,
Dank je wel voor je vraag. Verhoogde tegemoetkoming is er voor mensen met een beperkter inkomen. Wanneer je recht hebt op deze tegemoetkoming betaal je inderdaad minder voor uw gezondheidszorgen en heb je nog andere financiële voordelen. Voorlopig hebben mensen met verhoogde tegemoetkoming ook recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Zo meteen meer hierover.

Wie heeft recht op verhoogde tegemoetkoming?
In bepaalde gevallen hoef je niets te doen en krijg je automatisch je recht toegekend. Dit is o.a. het geval in de volgende situaties.

 • Wanneer je een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW krijgt.
 • Wanneer je recht hebt op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
 • Wanneer je recht hebt op een tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming of het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood)

Daarnaast kan het zijn dat je omwille van een beperkt inkomen toch nog in aanmerking kan komen. In dit geval moet je zelf je aanvraag doen bij je mutualiteit. Om in aanmerking te kunnen komen moet je bruto-belastbaar gezinsinkomen van het voorbije kalenderjaar lager zijn dan 19 892,01 euro verhoogd met 3.682,55 euro per bijkomend gezinslid. Je actuele inkomen mag ondertussen ook niet gewijzigd zijn.

Voor bepaalde groepen (o.a. gepensioneerden, weduwen, weduwnaars, personen met een invaliditeit, …) wordt een andere berekeningswijze gebruikt. Hierbij wordt rekening gehouden met het maandinkomen. Ze moeten enkel de inkomsten van de voorbije maand bewijzen. Omgerekend op jaarbasis moet het bruto-belastbaar gezinsinkomen voor deze groepen lager zijn dan 20.356,30 euro, verhoogd met 3.768,51 euro per bijkomend gezinslid. Er wordt rekening gehouden met de berekening die voor jou het meest voordelig is.

Op welke voordelen heb je recht?

 • Bij uitgaven voor gezondheidszorg betaal je minder remgeld (het deel dat je zelf moet betalen). Dat geldt voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesitherapeut of andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis.
 • Lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten bij hospitalisatie.
 • Lager plafondbedrag (maximumfactuur) voor de ziektekosten die je jaarlijks moet betalen. Zodra je kosten tijdens een kalenderjaar een grensbedrag bereiken, krijg je automatisch voor de daaropvolgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald.

Daarnaast zijn er nog afgeleide voordelen:

 • Voordelige tarieven op trein (NMBS) en bus (De Lijn).
 • Sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of voor 65-plussers. 
 • verwarmingstoelage indien je woning wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp.
 • Gratis energiescan door Energiesnoeiers (toont de mogelijkheden tot energiebesparing in je woning).
 • Renteloze lening om energiebesparende investeringen uit te voeren in je woning.
 • Gemeentelijke of provinciale tegemoetkomingen.
 • Lagere bijdrage voor de zorgpremie van de Vlaamse Sociale Bescherming (27 euro i.p.v. 54 euro in 2021) voor wie op 1 januari van het jaar recht heeft op verhoogde tegemoetkoming

CM geeft nog een aantal specifieke voordelen (vb. korting bij verblijf in hersteloord, bepaalde cursussen, …) voor personen met verhoogde tegemoetkoming. Om de gevolgen van de COVID-19 crisis te verzachten heeft de federale regering daarnaast besloten om het sociaal tarief tijdelijk ook toe te kennen aan personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. De uitbreiding is tijdelijk, zowel voor gas en/of elektriciteit en geldt tussen 1 februari 2021 tot 31 december 2021.

We hopen je hiermee wat verder geholpen te hebben. Indien je denkt in aanmerking te komen voor verhoogde tegemoetkoming, kan je best een afspraak maken bij je mutualiteit.

Veel succes,

Marijn