Verlenging charter ‘Universele bankdienstverlening’

Sinds 1 januari 2022 bieden 13 banken een universele bankdienstverlening (UBD) aan voor klanten die weinig tot zelfs geen gebruik kunnen maken van digitale kanalen om hun bankzaken te regelen. Dit aanbod is sindsdien supplementair aan het commerciële aanbod van deze banken. Concreet betekent dit dat er via de UBD een minimaal dienstaanbod is voorzien:

  • Minstens 60 manuele verrichtingen per jaar (papieren overschrijvingen die afgegeven worden aan het loket, geldstortingen aan het loket, …);

  • Minstens 24 geldafhalingen aan de bankautomaat van de eigen bank (voor zover die er nog zijn);

  • Een debetkaart;

  • Afdrukken van rekeninguittreksels aan de bankeigen automaten in het bankfiliaal, maandelijkse afhaling aan het loket (voor zover de bank dit aanbiedt) of maandelijkse verzending.

Banken mogen ervoor kiezen om hier extra diensten aan toe te voegen en mogen een jaarlijkse forfaitaire kost aanrekenen van maximaal 60 euro, eventueel aangevuld met de aanrekening van portkosten en een redelijke vergoeding voor het afdrukken van de uittreksels. Deze redelijke kost werd in het charter vastgelegd, waarbij er keuze is tussen:

  • Een maandelijkse abonnementskost van maximaal 2,5 euro, inclusief portkosten;
  • Een maximale kost van 1 euro per enveloppe, exclusief portkosten;
  • Een beperkte forfaitaire jaarkost van maximaal 5 euro, exclusief portkosten.

De praktijk leert ons dat de kost van de UBD momenteel schommelt tussen 39 en 60 euro per maand.

Wijzigingen

Het huidige charter loopt tot eind juni 2024, maar werd eind maart 2024 voor onbepaalde duur verlengd. Dat is op zich goed nieuws voor de consumenten die beroep doen op deze dienstverlening. Het blijft wel jammer dat de universele bankdienstverlening niet-wettelijk verankerd werd, maar onderwerp blijft van een akkoord dat afhangt van de goede wil van de partijen die het zijn aangegaan. Het nieuwe charter voorziet trouwens in de mogelijkheid dat banken de kostprijs van hun UBD kunnen indexeren.

Nog even dit

  • Naast de universele bankdienstverlening bestaat er ook nog zoiets als de basisbankdienst. De twee termen worden soms door elkaar gebruikt, terwijl het wel over twee verschillende dingen gaat. De basisbankdienst is een minimale dienstverlening waarbij je toegang krijgt tot een betaalrekening en de daaraan verbonden meest essentiële verrichtingen. De basisbankdienst staat niet zomaar open voor iedereen, maar is strikt bij wet geregeld. Meer informatie vind je hier.
  • Mensen die niet of beperkt digitaal vaardig zijn, kunnen vaak ook nog wel terecht bij hun bank om in te tekenen op een commercieel pakket aan bankdiensten dat hier rekening mee houdt. Dat commercieel pakket is mogelijk beperkter in bijvoorbeeld het aantal inbegrepen fysieke verrichtingen dan de UBD, maar komt misschien toch nog tegemoet aan de eigen noden. Het loont dus zeker de moeite om dit bij je bank na te gaan en het pakket dan te vergelijken met de UBD. Het vergt even werk, maar kan je wel wat financieel voordeel opleveren.