Verplicht ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren op de schop

Anders dan werknemers en zelfstandigen, hebben ambtenaren geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit. Wanneer hun ziektedagen uitgeput zijn, worden zij verplicht met medisch pensioen gesteld. Omdat het medisch pensioen o.a. berekend wordt op basis van de lengte van de loopbaan in de openbare sector, kunnen mensen met een korte(re) loopbaan daarom in financiële armoede geraken. De rigiditeit van het systeem wordt al lang aangeklaagd – ook door OKRA -, waarbij medisch deeltijds werken bijvoorbeeld in de praktijk vaak geen mogelijkheid was of waarbij mensen permanent gepensioneerd werden terwijl hun medisch probleem van tijdelijke aard was.

De ministers Lalieux (Pensioenen), Vandenbroucke (Volksgezondheid) en De Sutter (Overheidsbedrijven) maakten op 24 januari bekend dat systeem te willen hervormen. Enerzijds moet er een betere medische opvolging komen voor arbeidsongeschikte ambtenaren door Medex, anderzijds moeten er meer mogelijkheden komen voor wie weer – al dan niet deeltijds – aan de slag wil of een opleiding wil volgen via een ‘terug naar het werk’-coördinator.

Goed om te weten: op dit moment is er vooral een akkoord tot hervorming, maar zijn er nog veel vraagtekens over de uitwerking en termijn. Zo zouden er soepelere cumulatieregels komen voor een medisch pensioen en inkomen uit arbeid/een zelfstandige activiteit, en zou er minder rekening gehouden worden met het inkomen van de partner. Veel meer weten we op dit moment niet. Gezien momenteel zo’n duizend ambtenaren per jaar in dit systeem terechtkomen (de teller staat momenteel zelfs al op 87 500 personen) is het hoogtijd dat deze hervorming er eindelijk komt. OKRA volgt het nauwlettend mee op en houdt je op de hoogte!