Naar aanleiding van de bovenlokale verkiezingen later dit jaar organiseerde OKRA op 5 maart 2024 een colloquium. Een 150-tal geïnteresseerde vrijwilligers nam deel aan deze hoogmis van de democratie. Na een warm onthaal met koffie, thee en ontbijtkoekjes werden de deelnemers verwacht op een inhoudelijke workshop naar keuze:

Levenslang wonen in de eigen omgeving
Ouderen willen zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen. Maar is dat wel een goed idee? Prof. Emeritus Pascal De Decker (faculteit architectuur) nam de aanwezigen mee in een boeiend verhaal.

Hoe ouderen maximaal betrekken in het (lokale) maatschappelijk leven?
Hoe kan een (lokaal) inclusief ouderenbeleid de participatie van ouderen aan de samenleving waarborgen? Bas Dikmans van de KUL gaf een inleiding op participatie en cocreatie en zette de aanwezigen aan het (denk)werk.

De overstap naar een woonzorgcentrum, een weloverwogen keuze!
Een woonzorgcentrum hoeft geen slechte keuze te zijn. OKRA ontwikkelde enkele tools die je op weg zetten om die keuze weloverwogen te kunnen maken. Marijn Loozen stelde ze voor. (Je vindt ze trouwens ook terug in deze nieuwsbrief onder ‘Inkijk in Vlaamse woonzorgcentra’.)

Van Vlaamse sociale bescherming naar Vlaamse sociale verzekering?
Bernadette Van den Heuvel, directeur ouderenzorg bij Zorgnet-Icuro, ging dieper in op de vraag of de Vlaamse Sociale Bescherming een antwoord kan bieden op de uitdagingen van de toekomst.

Wordt onze zelfredzaamheid aangetast door de afbouw van niet-digitale dienstverlening?
Banken, overheden, dienstverleners, … schakelen alsmaar meer over op (exclusief) digitale tools. Lang niet iedereen is mee! Als coördinator van BV-Oeco (expertisecentrum voor consumentenorganisaties) was Leen De Cort zeer goed geplaatst om ons een overzicht te geven van de mogelijke gevaren van een eenzijdige digitaliseringsdrang.

De thema’s waren trouwens niet willekeurig gekozen: iedere workshop behandelde een thema of subthema dat ook in ons memorandum voorkomt. Dat memorandum is de eisenbundel van OKRA naar de politiek toe, als het gaat om het verdedigen van de belangen van ouderen. Het werd opgesteld met de inbreng van heel wat geëngageerde OKRA-vrijwilligers.

Na de workshops volgde een reflectiegesprek: een debat met zes politieke partijen rond verschillende thema’s zoals pensioenen, digitalisering, inspraak door ouderen, wonen, mobiliteit, … Alhoewel de partijen het in eerste instantie verdacht eens met elkaar waren, kon Jan Hautekiet – als moderator van dienst – de verschillen wel boven water krijgen. Het werd een boeiend en bij momenten geanimeerd debat. Hieraan willen we trouwens nog een vervolg breien: we hebben de zeven Vlaamse politieke partijen gecontacteerd met een dertiental stellingen, samen met de vraag wat hun standpunt hierover is. In het OKRA-magazine van mei hopen we jullie het resultaat mee te geven…

De voormiddag werd smakelijk afgesloten met een broodjeslunch en een glaasje om de voormiddag door te spoelen en nog na te kaarten bij een geslaagd colloquium.