Vervoer van en naar vaccinatiecentra

We krijgen heel wat vragen binnen over het vervoer van en naar de vaccinatiecentra. Heel wat trefpunten willen zelf instaan voor het transport van hun eigen leden.

We raden deze trefpunten aan om rekening te houden met volgende punten:

  • De Vlaamse overheid is eindverantwoordelijke van de uitvoering van het vaccinatieproces voor de brede bevolking. OKRA kan niet zomaar interveniëren, zonder rekening te houden met de afspraken die hierbij gemaakt worden met de lokale besturen.
  • De Vlaamse overheid heeft extra middelen toegekend voor de vaccinatiecentrum om een mobiliteitsbudget per maand te voorzien voor het vervoer voor minder mobiele mensen. Daarmee kunnen de lokale besturen het vervoer regelen voor de mensen die een beroep zullen moeten doen op aangepast vervoer om naar het vaccinatiecentrum te komen. De lokale besturen zijn daarbij vrij om eventueel (tarief-)afspraken te maken met taxidiensten, minder mobielen centrales en andere diensten aangepast vervoer die actief zijn in hun regio.
  • Aanvullend op het budget voor het individueel vervoer besliste de Vlaamse Regering om elk vaccinatiecentrum ook een budget toe te kennen om het openbaar vervoer te kunnen versterken. Ook hier is er immers een grote diversiteit, afhankelijk van de lokale context en de afstand tot het vaccinatiecentrum.
  • Voor het personenvervoer dient ook rekening gehouden te worden met specifieke regels om het vervoer CORONA-proof te garanderen. We denken aan: in en uitstappen, ontsmetten, zitplaats van de vervoerde persoon…

Vandaar dat we de trefpuntverantwoordelijken aanraden om eerst contact op te nemen met de gemeente vooraleer zelf te voorzien in een vervoerdienst. In elke gemeente zal het vervoerplan anders opgesteld worden, al dan niet met de mogelijkheid om de verenigingen de kans te geven om hun eigen leden naar het vaccinatiecentrum te vervoeren. Breng ook je regiokantoor op de hoogte van je plannen.

We krijgen ook heel wat vragen inzake de OKRA-verzekering voor het vervoer naar vaccinatiecentra. Hier is DVV heel duidelijk in. Deze activiteit is verzekerd voor alle bestuursleden die ingetekend hebben voor de omniumverzekering voor 2021. Indien je niet ingetekend bent op deze polis, gelieve nog contact op te nemen met het regiokantoor. Gelieve je naam, lidnummer en nummerplaat-nummer aan het regiokantoor te bezorgen.

Vele gemeenten hebben een extra verzekering afgesloten bij Ethias. Wellicht kunnen ook hier heel wat OKRA-vrijwilligers gebruik van maken.

Informeer je dus op tijd bij de gemeentelijke verantwoordelijken voor het transport naar de vaccinatiecentra, vooraleer zelf in dit transport te voorzien, hoe goed dit ook bedoeld is.