Voor elk probleem de geschikte ombudsman

Iedereen heeft het wel eens voor. Je bent niet tevreden over een bepaalde dienstverlening of organisatie waar je beroep op hebt gedaan. In veel gevallen lost het probleem zich op door rechtstreeks een melding te doen bij de betrokken dienst. Maar waar kan je terecht indien je niet tot een vergelijk komt met de dienst of organisatie in kwestie. Dan biedt een ombudsman een uitweg. Via de website www.ombudsman.be krijg je een goed overzicht met welk probleem je waar terecht kan. Alle ombudsmannen op deze website passen de “10 geboden” van een volwaardige ombudsman toe:

  1. de ombudsman behandelt de klacht van een persoon over een dienst of een bedrijf wanneer die zelf de klacht bij die dienst of dat bedrijf niet opgelost krijgt,
  2. de ombudsman werkt onafhankelijk,
  3. de ombudsman werkt gratis,
  4. de ombudsman werkt op basis van wetteksten of reglementen, maar hij laat zich ook leiden door het principe van billijkheid of rechtvaardigheid,
  5. de ombudsman behandelt de dossiers vertrouwelijk,
  6. de ombudsman beschikt over voldoende onderzoeksmiddelen om onafhankelijk te kunnen werken,
  7. de ombudsman luistert naar alle partijen,
  8. de ombudsman oordeelt in alle objectiviteit over de gegrondheid van de klacht,
  9. de ombudsman doet aanbevelingen om te voorkomen dat dezelfde problemen zich blijven voordoen,
  10. de ombudsman publiceert een openbaar jaarverslag.

De ombudsman dwingt geen beslissingen af bij de administraties of de diensten waarvoor hij bevoegd is. Hij overtuigt en bemiddelt met moreel gezag. 

Voor je klacht indient bij een ombudsman, moet je wel eerst geprobeerd hebben om zelf tot een vergelijk te komen met de dienst of de organisatie in kwestie. Meer info via www.ombudsman.be