Vroegtijdige zorgplanning vergoed voor de patiënt vanaf 1 november

Op tijd nadenken en spreken over welke zorg je in de toekomst al dan niet wil, kan veel kopzorgen bij jezelf en bij je omgeving wegnemen. Dit proces van vroegtijdige zorgplanning geeft jezelf en je naasten gemoedsrust, en biedt zorgverleners een houvast om de zorg zo veel mogelijk af te stemmen op jouw noden en wensen. Je arts vormt hierin een sleutelfiguur. Dergelijke begeleiding door uw huisarts is nuttig gedurende het hele leven, maar is essentieel in de palliatieve fase. Vandaag start vroegtijdige zorgplanning echter nog vaak te laat op. Bijvoorbeeld na een ongeval of in een terminale fase. Te laat om de zorg goed af te stemmen. Om dit te vermijden wordt vanaf 1 november 2022 de volledige kost van deze gesprekken vergoed voor de patiënt. De patiënt betaalt hiervoor niets: het RIZIV vergoedt de kosten van deze gesprekken en planning volledig. De arts kan zijn honorarium (93,41 euro) rechtstreeks aan het ziekenfonds van de patiënt factureren.