Waarop moet ik letten bij een mobiele zorgwoning in de tuin?

Er is onlangs een wijziging in de regelgeving gekomen die het eenvoudiger maakt om een mobiele zorgwoning te plaatsen in je tuin. Sinds midden augustus 2021 worden mobiele zorgwoningen en bestaande bijgebouwen ook erkend als volwaardige zorgwoningen. Via een eenvoudige melding bij je gemeente kan je deze zorgwoningen laten registeren. Vroeger moest je daar een lang vergunningstraject voor doorlopen. Een wijziging was nodig omdat steeds meer Vlamingen met een zorgnood zo lang mogelijk in hun thuisomgeving willen blijven wonen. Maar vaak was hun woning niet geschikt om in te delen in kleinere ondergeschikte wooneenheden.

Je moet wel voldoen aan enkele criteria om in aanmerking te komen voor een zorgwoning. Zo is een zorgwoning gericht op het verblijf van maximaal twee inwonende personen. Minstens één van hen moet ouder zijn dan 65 jaar, of zorgbehoevend.

Wat zijn mobiele zorgwoningen precies?

Mobiele zorgwoningen zijn woonunits die vooraf gebouwd worden. Ze worden kant-en-klaar geleverd en geplaatst, op maat van de zorgvrager. Het voordeel is dat een mobiele zorgwoning minder permanent en ingrijpend is dan verbouwingswerken aan de bestaande woning. Zorgsituaties zijn vaak tijdelijk, daarom zijn verplaatsbare zorgwoningen vaak een betere oplossing. Ze zorgen voor nabijheid en er is voldoende privacy. Nadien kunnen ze hergebruikt worden in een andere zorgsituatie.

De wetsaanpassing voorziet dat de melding bij je gemeente drie jaar geldig is. De periode kan eenmalig met 3 jaar worden verlengd via een nieuwe melding. Het domicilieadres van jouw inwonende ouder(s) wordt jouw adres, maar die persoon of personen krijgt/krijgen  een aparte code in het register: een z-code. Op fiscaal vlak worden jullie niet beschouwd als één gezin. Dat heeft bijgevolg geen nadelig effect op sociale uitkeringen of sociale voordelen. Ook voor de pensioenen verandert er niets. Sommige mensen krijgen een sociaal tarief voor het watergebruik. Dat sociaal tarief kan niet meer worden aangerekend maar je hebt in de plaats wel recht op een compensatie.

Nog een belangrijke aanvulling: wanneer je je woning laat registreren als zorgwoning, heb je geen recht op de fiscale vermindering voor de opvang van ouderen boven de 65 jaar in je huis.

Meer info over zorgwonen?

Voor meer info over de voorwaarden van zorgwonen kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente of lees de informatie via de website van de Vlaamse Overheid.