Weg met leeftijdsdiscriminatie in Aalter

Aalternaren die een elektrische wagen kopen bij een lokale verdeler, kunnen in 2021 rekenen op een gemeentelijke premie van 500 euro. Het was een mooie krantenkop die de lokale media kleurde in november 2020. “Leuk, voor wie zo’n plannen koestert”, zou je denken… Toch verslikten enkele OKRA-trefpunten zich in hun koffie, toen ze vernamen dat dit voordeel enkel zou gelden tot de leeftijd van 65 jaar. Volgens de burgemeester was dit omdat de doelgroep tot 65 zich het meest in het verkeer begeeft en de ecologische voetafdruk hierdoor het meest verkleint.

Norel Joye, financieel verantwoordelijke van trefpunt Lotenhulle-Poeke, reageerde verontwaardigd:

“Senioren worden dus uitgesloten, wat een inbreuk betekent tegen het gelijkheidsbeginsel voorzien in artikel 6 van de grondwet. Met name de discriminatie op basis van leeftijd. Gemeentebelastingen moeten we net als alle Aalternaren wél betalen. Ons uitsluiten van voordelen is totaal misplaatst.”

Prompt werden de andere trefpunten uit Aalter ingelicht. Samen bezorgden ze een door de voorzitters van de 7 trefpunten ondertekend schrijven aan het gemeentebestuur. Ze zagen zich ook genoodzaakt hun bedenkingen over te maken aan UNIA, zodat ze controle konden uitoefenen op de aanpassing van de beslissing. Martine Claeys, teamleider van OKRA-Knesselare, gaf de bezorgdheden mee aan de ouderenadviesraad en vroeg om het dossier op te volgen. Een kleine twee weken later kwam er een antwoord van het gemeentebestuur. Bij de opmaak van het subsidiereglement zou de opmerking van de OKRA-trefpunten meegenomen worden.

Wie of wat de doorslag gegeven heeft, weet natuurlijk niemand. Maar groot was de blijdschap toen begin maart in de krant stond dat het voordeel voor iedereen ouder dan 18 zal zijn. Ook voor 65+! Intussen werd het subsidiereglement van de stad ook in die zin gepubliceerd. OKRA haalde haar slag thuis. Krachten bundelen en als belangenbehartiger voor ouderen optreden, helpt dus!