Welvaartsenveloppe

Mensen in armoede kunnen niet wachten: een beslissing over de toekenning van de welvaartsenveloppe is dringend nodig

OKRA onderschrijft mee de brief die de noodzaak benadrukt om een dringende beslissing te nemen over de verdeling van de welvaartsenveloppe. De initiatiefnemer van de brief is Decenniumdoelen.

Geachte heer De Croo, Eerste minister,

Mensen in armoede en mensen die rekenen op een uitkering kijken met verontwaardiging naar het afbreken van de IPA-onderhandelingen. Door de onnodige koppeling van de welvaartsenveloppe aan deze IPA-onderhandelingen wordt elke beslissing over de toepassing van de welvaartsenveloppe uitgesteld.

De welvaartsenveloppe is voor iedereen die moet leven van een uitkering meer dan belangrijk. Want, uitkeringen die de welvaartsevolutie niet volgen, degraderen. Hiervoor dient de welvaartsenveloppe. Het belang werd vorig jaar pijnlijk zichtbaar. “De prijsstijging van voedingsmiddelen was het afgelopen jaar zes keer zo hoog als de totale inflatie.”i Mensen in armoede boeten zo hard in op hun al kleine koopkracht.

De lange wachtrijen aan de voedselbanken, de lege brooddozen op school, de vele vragen om financiële steun bij het OCMW, enzovoort, dit zijn allemaal tekenen van de diepere armoede. Hogere sociale minima, tot voorbij de armoedegrens, zijn daarom nodig.

Maar ook de welvaartsenveloppe.

De enveloppe gaat over welvaartsvastheid, maar ook over minder armoede voor sommige groepen. De sociale partners kunnen immers keuzes maken om de armoede bij bepaalde groepen zoals personen met gezinslast, waaronder eenoudergezinnen, sterker te verminderen door een hogere welvaartsaanpassing.

Decenniumdoelen: ABVV, ACV, CM, SocMut, Beweging.net, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, SAM vzw; en FeDOS vzw, VFG vzw, OKRA, NEOS vzw, en GroenPlus, vragen de federale regering nadrukkelijk om een sterk signaal te geven door de welvaartsenveloppe toe te kennen met prioritaire aandacht voor de uitkeringen die het verst onder de armoededrempel liggen.

We blijven aan de federale regering vragen om bovenop de welvaartsvastheid bijkomende budgettaire middelen te voorzien om alle uitkeringen, zowel de uitkeringen in de sociale bijstand als de sociale minima in de sociale zekerheid, op te trekken tot de armoedegrens en om daarbij ook te vermijden dat de uitkeringen in de sociale zekerheid lager komen te liggen dan de uitkeringen in de bijstand.

Mensen in armoede hebben vandaag nood aan meer inkomen en rekenen daarvoor op daadkracht van de federale regering.

Anne Van Lancker

Voorzitter Decenniumdoelen