Wet op het verenigingswerk

Wet op het verenigingswerk

Als gepensioneerde heb je heel wat mogelijkheden om tijdens je pensioen actief te blijven. Denk maar aan vrijwilligerswerk, flexijobs en ‘gewone’ arbeiders-/bediendencontracten. Vroeger bestond ook het onbelast bijverdienen maar sinds 1 januari 2020 is dit niet meer mogelijk. Ter vervanging volgde een tijdelijk wet voor verenigingswerk, maar deze was maar tot december 2021 geldig.

Vanaf 1 januari 2022 kan je opnieuw als verenigingswerker aan de slag. Er zijn echter hele specifieke voorwaarden verbonden aan dit nieuwe statuut. We sommen ze voor je op:

 • Sport- en cultuursector
  Het statuut voor verenigingswerkers zijn voor heel specifieke taken bedoeld, uitsluitend in deze twee sectoren. Denk maar aan animator, trainers, terreinverzorger, materiaalmeester, lesgevers, coaches, licht-/geluidstechnici, begeleiders… Zowel de functie, als de organisatie zelf moeten erkend zijn om voor dit statuut in aanmerking te komen.
 • Onbeperkt?
  Als verenigingswerker zijn er jaar- en kwartaalgrenzen die je moet naleven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de sport- en cultuursector. In de cultuursector mag je per jaar 300 uur werken en 100 uur per kwartaal. In de sportsector is dit 450 uur per jaar en 150 uur per kwartaal. In de zomermaanden (juli, aug, sep) mag je in de cultuursector 190 uur werken en in de sportsector 285 uur werken.

  Je moet niet enkel rekening houden met het aantal uren maar ook met het loon. Zowel in de cultuur- en sportsector geldt een jaarplafond van 6 540 euro.
 • Wie
  Iedereen kan aan de slag als verenigingswerker maar heb je een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, overgangsuitkering of overlevingspensioen, informeer je dan zeker goed op voorhand want dit kan een invloed hebben op je uitkering. Er is geen wachttijd om te mogen starten.
 • Belasting?
  Op je inkomsten wordt je als verenigingswerker 10% belast aan de bron. Je betaalt geen sociale zekerheidsbijdrage waardoor je ook geen recht hebt op uitkeringen zoals gewaarborgd loon bij ziekte, jaarlijkse vakantie of moederschapsrust.
 • Rechten
  Het statuut van verenigingswerker wordt bijna gelijkgesteld aan het werknemersstatuut. Bijvoorbeeld: minimumloon van de sector, geboorteverlof, aangepaste opzegtermijnen, arbeidsongevallenbescherming… Je hebt echter geen recht op de uitkeringen die hierboven zijn vermeld. Bijkomend heb je ook geen recht op premies voor avond- en nachtwerk, opleidingsbudget, enzovoorts.
 • Aan de slag
  Om aan de slag te kunnen gaan als verenigingswerker moet je een arbeidsovereenkomst met de organisatie (de werkgever) afsluiten. Vanaf maart zou er een app beschikbaar komen waarin jij of de werkgever alles administratief kan ingeven.