Wijzigingen EPC-labelpremie voor 2024 en 2025

Sinds 2021 is er in Vlaanderen een specifieke premie voorzien voor mensen die hun huis willen renoveren met het oog op een betere EPC-score. Op die manier wil de Vlaamse overheid de drempel verlagen om dergelijke renovaties te laten uitvoeren. En niet zonder reden, want tussen 2030 en 2050 zullen de EPC-normen enorm verstrengen. Bovendien is het nu al zo dat wie een woning koopt met EPC-label E of F binnen de vijf jaar na aankoop moet beginnen met de renovatie.

De EPC-labelpremie is gebaseerd op een dubbel principe:

  • Het EPC-label voor aanvang van de werken bepaalt of je recht hebt op de EPC-labelpremie. Dat geldt voor woningen met EPC-label E en F en voor appartementen met EPC-label D, E en F.
  • Het EPC-label na afronding van de werken bepaalt de hoogte van het bedrag.

Vanzelfsprekend moet je wel voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • Je moet eigenaar zijn van de woning of het appartement.

  • Je moet kunnen aantonen dat de woning of het appartement over een slecht EPC-label beschikt. Dat doe je door een energieprestatiecertificaat voor te leggen dat in of na 2019 is afgeleverd.

  • Ten laatste vijf jaar na de afgiftedatum van dat certificaat moet je met een nieuw exemplaar kunnen aantonen dat de uitgevoerde werken geleid hebben tot een beter EPC-label.

Fluvius betaalt de premie uit; dat kan eventueel in schijven gebeuren.

Wijziging 2024

Om ook mensen met een gemiddeld en een laag inkomen warm te maken voor energetisch renoveren, bouwde de Vlaamse regering een extra stimulans in. Mensen die in de laagste looncategorie vallen, krijgen vanaf 1 april 2024 een hogere premie:

Label na de werken

Bedrag premie

Bedrag premie (laagste inkomenscategorie)

Woning met label E of F

C

2 500 euro

3 000 euro

B

3 750 euro

4 500 euro

A

5 000 euro

6 000 euro

Appartement met label D, E of F

B

2 500 euro

3 000 euro

A

3 750 euro

4 500 euro

Wijziging 2025

Vanaf 1 januari 2025 worden de premiebedragen opgedeeld volgens drie inkomstencategorieën. Bovendien is er vanaf dan ook een onderscheid in het wél of niet voldoen aan de ventilatie-eisen na de werken.

De redenering hierachter is als volgt: Een goede en correcte ventilatie van een woning wordt meer en meer essentieel, zeker nu alsmaar meer woningen beter en beter geïsoleerd zijn. Toch wordt de investering in een goed ventilatiesysteem nog te vaak als een overbodige of te grote kost beschouwd. De aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht maakt je woning nochtans leefbaar en zorgt dus voor een goede gezondheid van de bewoners.

Goed om weten: Bij het opmaken van een energieprestatiecertificaat moet de deskundige sinds begin dit jaar elke natte en verblijfsruimte in de woning controleren op de aan- of afwezigheid van ventilatievoorzieningen.

Hoogste inkomenscategorie

Label na de werken

Bedrag premie zonder ventilatie

Bedrag premie met ventilatie

Woning met label E of F

C

2 000

2 500 euro

B

3 000 euro

3 750 euro

A

4 000 euro

5 000 euro

Appartement met label D, E of F

B

2 000 euro

2 500 euro

A

3 000 euro

3 750 euro

Middelste inkomenscategorie

Label na de werken

Bedrag premie zonder ventilatie

Bedrag premie met ventilatie

Woning met label E of F

C

2 500 euro

3 000 euro

B

3 750 euro

4 500 euro

A

5 000 euro

6 000 euro

Appartement met label D, E of F

B

2 500 euro

3 000 euro

A

3 750 euro

4 500 euro

Laagste inkomenscategorie

Label na de werken

Bedrag premie zonder ventilatie

Bedrag premie met ventilatie

Woning met label E of F

C

3 000 euro

3 500 euro

B

4 500 euro

5 250 euro

A

6 000 euro

7 000 euro

Appartement met label D, E of F

B

3 000 euro

3 500 euro

A

4 500 euro

5 250 euro

Belangrijk

De EPC-labelpremie kun je combineren met andere premies, voor zover je ook aan de voorwaarden voldoet om de andere premies te krijgen. Het loont dus zeker de moeite om voor aanvang van de renovatiewerken na te gaan of je bijvoorbeeld in aanmerking komt voor ‘MijnVerbouwPremie’.

Ook het afsluiten van ‘MijnVerbouwlening’ blijft – voor zover je aan de voorwaarden voldoet – een mogelijkheid.