Wijzigingen in pensioenen en aanverwante uitkeringen voorzien in 2024

2024 is nog niet begonnen, maar nu al is duidelijk dat we ons in 2024 aan een aantal wijzigingen mogen verwachten. Hierbij gaat het om de verhoging van een aantal bedragen, boven op de normale indexering. Wij zetten het één en ander voor jou op een rijtje:

  • Het minimumpensioen wordt op 1 januari 2024 met 2,08% verhoogd. Een minimumpensioen voor een alleenstaande bedraagt dan – bij een volledige loopbaan – 1 738,55 euro bruto per maand. Dit komt neer op een reële verhoging van 35,42 euro bruto per maand. Een minimum gezinspensioen bedraagt vanaf dan 2 172,50 euro bruto per maand.
  • Weduwen en weduwnaars die een overlevingspensioen krijgen of genieten van een tijdelijke overgangsuitkering mogen vanaf dan rekenen op een bedrag van 1 715,31 euro bruto per maand.

Belangrijke nuance: het gaat hier enkel over de werknemerspensioenen en dus niet over de overheidspensioenen.

Bijkomend zijn er nog een aantal andere belangrijke verhogingen:

  • Voor wie nieuw op pensioen gaat, wordt het plafond voor het loon waarop het pensioenbedrag berekend is opnieuw verhoogd met 2% op 1 januari 2024.
  • Voor pensioenen die boven het minimum zitten en in 2019 zijn ingegaan komt er boven op de indexering nog een verhoging van 2% op 1 januari 2024.
  • Voor werknemers die minstens 15 jaar loopbaan hebben en een laag loon uitgekeerd krijgen, stijgt het minimumjaarrecht en het grensbedrag ervan opnieuw met 2% op 1 januari 2024. Dat betekent dat voor de loopbaanjaren met minsten 104 voltijdse dagen het pensioen minstens wordt berekend op een jaarloon van 32 492 euro.
  • In mei komt er boven op de indexering nog een extra verhoging van het vakantiegeld met 2,55%.