Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden stijgt van 135 naar 140 euro

Personen met complexe, langdurige zorgnoden die thuis wonen en bewoners van woonzorgcentra kunnen vandaag rekenen op een budget van 135 euro om de kosten die gepaard gaan met hun ziekte voor een deel op te vangen. Om tegemoet te komen aan de stijgende kosten heeft de Vlaamse regering beslist om dit budget op te trekken naar 140 euro.

Meer dan 10 jaar lang was dit budget onveranderd gebleven, tot het begin 2023 steeg van 130 naar 135 euro. Daar komt nu weer 5 euro bij. Vanaf januari 2024 is het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden dus 140 euro.

Vanuit OKRA vinden we dit alvast een belangrijke stap en zijn we tevreden dat het budget opnieuw stijgt. We pleiten er echter voor dat dit zorgbudget structureel gekoppeld wordt aan de index opdat het ook in de toekomst de stijgende zorgkosten beter kan opvangen.

Meer info: www.vlaamsesocialebescherming.be