Zingeving

Wat is de zin van wat ik doe en wat er om me heen gebeurt? Het zijn vragen waar we allemaal wel eens bij stil staan. In de zoektocht naar een antwoord daarop, kan je ook bij OKRA terecht. Een divers zingevend aanbod helpt je op weg.  Wie zin ervaart, staat anders in het leven: je bent er tevreden mee, je blijft goed functioneren ondanks tegenslagen en je voelt je minder snel depressief.

De visie van OKRA op zingeving wordt gedragen door drie pijlers: onze evangelische waarden, de ontmoetingen met mekaar en de zorg voor mekaar. De toelichting bij deze drie pijlers vind je hier.


Inspirerend aanbod

OKRA gaat geen enkele zinvraag uit de weg en speelt daarop in met zingevend materiaal om mee aan de slag te gaan. Teksten en gebeden, powerpoints, filmpjes en luisterliedjes, stiltewandelingen, vieringen en bezinningen, boeken en themareizen geven inspiratie en helpen je tijdens je zoektocht naar zin, in groep of alleen.

Bezinnen in tijden van Corona

Archief Bezinningsmateriaal


Zingevingsreizen

Naast het klassieke reisaanbod van OKRA worden elk jaar ook éen of meerdere zingevingsreizen georganiseerd. Deze inspirerende reizen zijn bedoeld voor actieve levensgenieters en combineren ontspanning én uitdieping van de eigen spiritualiteit. Kijk even of er op dit moment zingevingsreizen zijn gepland.