CO2- Compensatie

Het totale bedrag van die toeslagen wordt geïnvesteerd in een project elders in de wereld. OKRA-REIZEN koos als project ‘Oventjes in Oeganda’. Dat gebeurde via CO2-logic, dat hiervoor samenwerkt met een plaatselijke organisatie. Door efficiëntere oventjes en kachels te in- troduceren is er minder hout en houtskool nodig en probeert men de massale ontbossing tegen te gaan. Bovendien moeten gezinnen minder tijd steken in het halen van hout, waardoor kinderen de kans krijgen om naar school te gaan en vrouwen de tijd hebben voor andere taken. Er wordt ook geïnvesteerd in herbebossing.

Alles wordt door de lokale bevolking gedaan, maar opgevolgd en geregistreerd door CO2-logic met een onafhankelijke erkenning (Gold Standard) door het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Dat geeft extra garanties.

CO2-COMpENSATIE: WAT EN HOE?

  • Er wordt per vlieguur een bedrag bepaald dat gelijk staat aan de impact die de CO2-uit- stoot heeft op het milieu.
  • Zo vind je per reis (naargelang het aantal vlieguren) de toeslag.
  • Wens je deze vrijwillige CO2-compensatie te betalen, dan duid je dat aan op de bestelbon.

Meer info: www.co2logic.com

Samen genieten van onze planeet, op duurzame wijze en mét respect! Zo kunnen nog vele generaties na ons hetzelfde doen.