Maria De Maeyer werd tijdens het nieuwjaarsfeest gevierd voor haar 80 ste. verjaardag