OKRA Brussel en de Erasmus Hogeschool Brussel pakken samen eenzaamheid bij ouderen aan!

Gepubliceerd op: 18/11/2020
Bron: Provincie: Vlaams Brabant

De tweede coronagolf valt vele ouderen zwaar! Ze worden terug hun kot ingedreven en dreigen te vereenzamen. OKRA is bezorgd om de ouderen en haar leden die daardoor afgescheiden dreigen te worden van hun leefwereld. Vaak veel minder digitaal aanwezig, alleenstaand, wonend op een klein appartementje 10 hoog zijn ouderen de kwetsbaarste groep om in deze tijd nog meer te vereenzamen. OKRA trefpunten hebben reeds heel wat initiatieven genomen, en doen dat nog steeds, om het contact met hun leden te behouden. Maar we willen met OKRA nog een stapje verder gaan, en ook op bovenlokaal niveau initiatieven nemen. Denk hierbij aan het kerstkaartje dat we dit jaar voor alle leden hebben voorzien! Maar Corona kan ook leiden tot onverwachte, mooie samenwerkingen.

Om de OKRA leden op verhaal te laten komen slaat OKRA de handen in elkaar met de studenten Nederlands. In de volgende weken zullen de studenten een stage doen voor OKRA waarbij ze zullen bellen naar OKRA-leden (vooral de 80-plussers). Ze bellen niet om een therapeutisch gesprek te voeren of om zware filosofische discussies te hebben, maar wel om te weten te komen hoe het met onze leden gaat en om onze ouderen een warm contact (langs de telefoon) te bezorgen en op verhaal te laten komen, voor zover ze dat zelf wensen. Veel van onze leden zijn digitaal niet actief, en daardoor zijn ze extra kwetsbaar om te vereenzamen in deze tijd. Een telefoontje doet dan deugd! En voor de (Franstalige) studenten is het een mooie kans om hun Nederlands te oefenen. Een mooie verbinding van jong en oud. Een mooie verbinding van Nederlandssprekenden en studenten die Nederlands leren… kortom win-win voor iedereen.

Samen pakken we de eenzaamheid bij onze ouderen aan!

Voor meer info:

OKRA: Jo Bossuyt, 0478/97.02.69, jo.bossuyt@okra.be

De volledige actie vindt plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.