OPEN FORUMDAG OVER KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Gepubliceerd op: 03/05/2022
Bron: OKRA-regio Mechelen

Op dinsdag 10 mei 2022 van 14 tot 16.30 u. In zaal Forum, CM-vergadercentrum, Antwerpsesteenweg 261, 2800 Mechelen

OKRA wil meewerken aan de realisatie van een klimaat neutrale maatschappij.

“We zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht om de wereld die we voor hen in bruikleen hebben gekregen in goede staat door te geven aan de volgende generaties”.

Deze resolutie werd twee jaar geleden op het politiek congres van OKRA goedgekeurd door de algemene vergadering. Intussen is het klimaatthema niet meer weg te denken uit het politieke debat. Maar dat gaat vaak alle richtingen uit. En heel wat mensen zijn ongerust over maatregelen waarvan zij de gevolgen niet kunnen overzien.

De beweging GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT gaat in op vragen rond klimaat en sociale rechtvaardigheid. Welke oplossingen zijn er en hoe een woonbeleid ontwikkelen dat niet alleen klimaatneutraal maar ook klimaatsociaal is?

We maken kennis met KLIMAAN vzw: een burgerbeweging en coöperatieve die werkt aan een samenleving waarin we zorgzaam omgaan met onze grond, onze materialen, onze lucht, onze energie en ons water en waarin het welzijn van iedereen centraal staat. Klimaan wil een levendig netwerk zijn van ondernemende mensen en positieve initiatieven, waarin helpende handen altijd welkom zijn en waarin ook ideeën van senioren een plaats krijgen.

Deelname (koffie inbegrepen): €2

Info en inschrijven voor 6 mei bij: OKRA Regio Mechelen, mechelen@okra.be, 015 40 57 45