Privacyverklaring Okra Horebeke sport.2024.

Gepubliceerd op: 01/01/2020
Bron: OKRA Horebeke

Terug naar homepagina trefpunt
Terug naar het nieuwsoverzicht

StartFragment

Algemene ledenverzekering

Algemene ledenverzekering voor leden van OKRA vzw en vzw OKRA-SPORT+

OKRA vzw heeft er voor gekozen om voor haar leden en toegetreden leden hierna 'leden' genoemd een degelijke aanvullende verzekering af te sluiten: de polis algemene ledenverzekering bij DVV-Verzekeringen. De premie is inbegrepen in het OKRA-lidgeld, dwz. dat iedereen met een lidkaart zeker kan zijn dat zij/hij/hun verzekerd is.
De informatie met betrekking tot deze polis dateert van januari 2023. Latere wijzigingen zijn steeds mogelijk.

Leden, team- en ploegleden en ook niet-leden die een handje toesteken bij OKRA-activiteiten (helpers) zijn verzekerd door OKRA vzw. Naast de algemene ledenverzekering biedt OKRA ook een ledenverzekering aan voor meerdaagse reizen, een verzekering voor niet-leden die aan eenmalige promotionele activiteiten deelnemen en een omniumverzekering voor enkele vrijwilligers die zich met de eigen wagen verplaatsen in opdracht van het OKRA-trefpuntbestuur.

Leden die deelnemen aan een sportactiviteit zijn verzekerd via hun lidmaatschap bij vzw OKRA-SPORT+.

Deze polissen zijn polissen uit het verenigingsleven, het zijn dus aanvullende polissen. Bij eigen lichamelijke schade zullen eerst jouw ziekenfonds en (eventuele) hospitalisatieverzekering aangesproken worden. DVV komt tussen voor het restbedrag. Bij schade aan derden komt eerst de gezinspolis tussen en pas daarna DVV.

Voor welke activiteiten zijn leden verzekerd?
De leden en team- en ploegleden zijn verzekerd voor alle activiteiten* die verband houden met OKRA. Bovendien zijn de deelnemers ook verzekerd op de heen- en terugweg naar en van de plaats waar de activiteit plaats heeft.

*WEES ALERT BIJ VOLGENDE ACTIVITEITEN:

 • Sportieve activiteiten

Enkel de leden met een OKRA-SPORT+ lidkaart zijn ook verzekerd op sportieve activiteiten.
-> Dankzij een goede samenwerking tussen OKRA vzw en vzw OKRA-SPORT+ kunnen OKRA-leden aan een voordeeltarief lid worden van OKRA-SPORT+. Het organiseren van regelmatige sportieve activiteiten valt altijd onder de noemer van de vzw OKRA-SPORT+.

Lees hierover meer op: Sportieve activiteiten via vzw OKRA SPORT+ | OKRA

 • Tijdelijke activiteiten ter financiële ondersteuning van de verzekerde hoofdactiviteit

-> Een eetfeest, een bal of een tentoonstelling, zijn automatisch verzekerd.
-> Een handelsbeurs, braderie, stoet of Vlaamse kermis zijn niet verzekerd.
-> Voor andere tijdelijke activiteiten die dienen om geld in het trefpuntlaadje te krijgen, is het raadzaam om voorafgaand DVV-Verzekeringen te raadplegen.
(Bovenstaande opsomming is beschrijvend, maar niet beperkend.)

 • Meerdaagse reizen

Wie meegaat op reis via OKRA-REIZEN/INTERSOC is uiteraard via hen verzekerd. Voor een meerdaagse reis met het trefpunt is een lid enkel verzekerd als het trefpunt hiervoor een specifieke polis lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand heeft afgesloten. Een annulatieverzekering is hierbij niet inbegrepen.
*De reis mag max. 5 dagen duren en dient in België plaats te vinden of in een aangrenzende regio van België.
-> Een meerdaagse reis met je trefpunt verzekeren kan via het 'Aangifteformulier meerdaagse trefpuntreis' hieronder te downloaden.
*Dit formulier moet minstens twee maanden voor de reis toekomen op het Algemeen Secretariaat van OKRA vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek (Brussel). Kan ook via mail naar verzekeringen@okra.be.

  Aangifteformulier_meerdaagse_trefpuntreis

  (pdf, 520.07 Kb)

  Lees hierover meer op: Meerdaagse reizen met het trefpunt | OKRA

  • Hobbyclubs waarbij gebruik gemaakt wordt van mechanische beweegkracht

   Hobbyclubs met mechanische toestellen zijn niet verzekerd en kunnen ook niet via een extra verzekering bij OKRA worden verzekerd. Voorbeelden van mechanische beweegkracht zijn: auto, moto, professionele machines ...

   -> Moto en duiken vallen onder omni-sport en worden (deels) opgesomd onder de verzekerde activiteiten van de OKRA-SPORT+ verzekering. Deze opsomming is niet limitatief. Willen jullie dus een sportieve activiteit doen met materiaal dat gebruik maakt van mechanische beweegkracht? Vraag dan even na bij vzw OKRA-SPORT+ of zij dit kunnen verzekeren.

   Burgerlijke aansprakelijkheid

   Sportieve activiteiten via vzw OKRA-SPORT+

   Verzekering deelnemers die geen lid zijn

   Waarborg lichamelijke ongevallen

   Omnium Opdracht Personenauto's

   Eenmalige promotionele activiteit met niet-leden

   Meerdaagse reizen met het trefpunt

   EndFragment

   Downloads: