Directeur OKRA-SPORT+

OKRA-SPORT+ vzw werft aan

Een directeur M/V/X

OKRA-SPORT+ vzw is een door de Vlaamse Overheid erkende multisportfederatie met 55.000 leden en meer dan 1.100 aangesloten sportclubs. Ze bestaat uit drie sportieve afdelingen: FALOS-SPORT+, KRACHTBAL-SPORT+ en OKRA-SPORT+. Deze laatste is de grootste en richt zich naar de 55-plussers. Er wordt nauw samengewerkt met de socio-culturele verenigingen OKRA en kwb van waaruit de sportfederatie ontstaan is. De samenwerking met deze verenigingen is belangrijk in het kader van het bereiken van de specifieke doelgroepen die niet altijd de weg naar de reguliere sportclubs vinden.

Meer informatie vind je op de website van OKRA-SPORT+: www.eenlevenlangsporten.be

Functieomschrijving

Je bent eindverantwoordelijke van de vzw OKRA-SPORT+ in al haar aspecten. Je stuurt een team van negen medewerkers aan en coördineert de werking op beleidsmatig, sporttechnisch en administratief vlak. Je organiseert, samen met de voorzitter, de interne en externe vertegenwoordiging (OKRA, kwb, Sport Vlaanderen, VSF …). Je bereidt de beleidsvergaderingen (bestuur en Algemene Vergadering) en de beleidsbeslissingen voor, samen met de voorzitter en het dagelijks bestuur. Je volgt de uitvoering van de beslissingen op. Je stelt in samenspraak met de boekhouder de jaarlijkse begroting en de meerjarenbegroting op en volgt de rekeningen op. Je bent eindverantwoordelijke voor de opmaak en uitvoering van het beleidsplan. Je stelt subsidiedossiers samen voor de basiswerking, beleidsfocussen en projecten. Je bewaakt de opvolging van de statuten en de decretale verplichtingen. Je ondersteunt en begeleidt de sportwerking in de diverse geledingen van de vzw (sportieve afdelingen, provincies, regio’s …).

Welk profiel zoeken wij?

 • Je beschikt over een diploma van bachelor of master bij voorkeur in de richting sport.
 • Je hebt ruime ervaring in een gelijkaardige, leidinggevende functie.
 • Je onderschrijft de missie van OKRA-SPORT+ Je staat achter de doelstellingen en waarden zoals geformuleerd in het beleidsplan en je draagt deze mee uit.
 • Je kent de regels van goed bestuur en past ze toe of je bent bereid je hierin te verdiepen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het decreet op de sportfederaties en aanverwante decreten met betrekking tot de sport of je bent bereid deze kennis snel te verwerven.
 • Je hebt kennis van het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht of je bent bereid deze kennis snel te verwerven.
 • Je beschikt over de competenties om beleidsplannen en subsidiedossiers op te maken.
 • Je beschikt over financiële competenties voor het opstellen van begrotingen en het opvolgen van de rekeningen.
 • Je kent de sportsector en het verenigingsleven in het algemeen (het sociaal-cultureel werk). Je bent vertrouwd met de doelgroep van de 55plussers in het bijzonder.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de diverse aspecten van “sport voor allen” in het algemeen en “sport en beweging voor ouderen” in het bijzonder of je bent bereid deze kennis en ervaring snel te verwerven.
 • Je beschikt over leidinggevende competenties voor het aansturen van een team van negen beroepskrachten. Je beschikt over coachende talenten ten aanzien van vrijwillige medewerkers en bestuursleden.
 • Je beschikt over competenties op het vlak van organisatie en planning noodzakelijk voor het runnen van een sportfederatie.
 • Je denkt toekomst- en ontwikkelingsgericht.
 • Je hebt een passie voor sport en bewegen.
 • Je bent een netwerk(st)er.
 • Je bent een begeesterende, stimulerende en motiverende directeur met een hart voor de 55plussers.
 • Je beschikt over een voertuig voor dienstverplaatsingen die vergoed worden volgens het wettelijk vastgelegde tarief voor kilometervergoeding.
 • Sporadisch avond- of weekendwerk hoort bij deze functie.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan de diverse onderdelen van de selectieprocedure waaronder een assessment.

Wat wij bieden?

 • Een voltijdse betrekking voor onbepaalde duur.
 • Een uitdagende, boeiende en gevarieerde job met ruimte voor initiatief en creativiteit.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging met extralegale voordelen.
 • Plaats van tewerkstelling: Aëropolis – Haachtstesteenweg 579 – 1031 Brussel. Mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerk.

Je kandidatuur stellen?

Wie meer informatie wenst over deze vacature en de aanwervingsprocedure neemt contact op met Roel François (GSM 0477/504269 of roel.francois@okra.be).Kandidaten mailen hun sollicitatiebrief met motivatie en hun curriculum vitae aan Roel François tegen uiterlijk 5 juni e.k. De kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.