Directeur Regio Limburg

REGIODIRECTEUR OKRA LIMBURG

Bedrijfsomschrijving:

OKRA vzw is een dynamische sociaal-culturele vereniging van, voor en door 55-plussers erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De organisatie werd opgericht in 1956. OKRA biedt de 55-plusser kansen op ontmoeting, ontplooiing van talenten, cultuurbeleving, participatie en engagement voor een meer solidaire en duurzame samenleving. De vereniging telt 1 100 lokale trefpunten, 170 000 leden en wordt gedragen door 17 000 vrijwilligers en 90 beroepskrachten.

In de provincie Limburg telt OKRA 152 plaatselijke trefpunten en 19 000 leden. De regio organiseert ook een open aanbod rond interessevelden als cultuur, sport, zorg, zingeving, academie, reizen … Meer informatie op www.okra.be en www.okra.be/limburg


Functieomschrijving

De algemene verantwoordelijkheid van de regiodirecteur is de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het beleid van OKRA in de provincie Limburg in samenspraak met het regionaal team waarin beleidsvrijwilligers een beslissende rol spelen. Het algemeen beleidsplan van OKRA bepaalt de koers en vormt het kader.

De regiodirecteur

 • maakt in overleg met de personeelsleden en het regionaal team de jaarplanning van de regio op en zorgt ervoor dat dit plan uitgevoerd wordt
 • stuurt een personeelsequipe van 18 beroepskrachten aan en kiest voor de coachende en waarderende stijl. Hij staat mee op het speelveld als kapitein van de ploeg. Hij coacht, organiseert personeelsoverleg, voert de functioneringsgesprekken en bereidt de evaluaties voor. Hij staat in voor de organisatie en supervisie van het administratief secretariaat van de regio
 • is eindverantwoordelijke voor en coördinator van het open regionale aanbod van OKRA in de provincie Limburg. De belangrijkste interessedomeinen zijn : cultuur, academie, sport, zingeving, zorg, reizen …
 • organiseert en werkt mee aan de ondersteuning en begeleiding van de 152 trefpunten en de vrijwilligers die de lokale werking vorm geven
 • voert samen met de educatieve medewerkers het vrijwilligersbeleid uit: rekruteren, coachen, waarderen en vormen van de vrijwilligers
 • volgt het financieel beleid van de regio op samen met de boekhoudkundige dienst
 • kiest voor interne en externe samenwerking en netwerking. Hij/zij vertegenwoordigt de regio

Profiel

De regiodirecteur

 • beschikt over een bachelor of masterdiploma in een sociale studierichting zoals sociaal pedagoog of sociaal cultureel werker en heeft een relevante ervaring in het sociaal cultureel werk. Kandidaten zonder dit diploma komen in aanmerking indien zij een bijzonder grote ervaring hebben in een soortgelijke functie in de sector.
 • beschikt over competenties en voldoende ervaring om leiding te geven aan een ploeg beroepskrachten en dit vanuit een waarderende en coachende stijl.
 • is een geboren organisator die sterk is in planning
 • beschikt over financiële basiskennis en ervaring om het financieel beleid op te volgen in samenwerking met de regionale boekhouder
 • beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
 • is een sociaal cultureel vormingswerker die erin slaagt de methodieken te hanteren in functie van de doelgroep en bekwaam is om met groepen te werken
 • voelt zich thuis in de wereld van de vrijwilligers en de 55plussers
 • staat achter de missie en de doelstellingen van OKRA
 • beschikt over een eigen voertuig voor dienstverplaatsingen tegen onkostenvergoeding
 • is flexibel (sporadisch avond- en weekendwerk)
 • is bereid om deel te nemen aan de selectieprocedure (praktische proef en gesprek op maandag 8 april en assessment)

Wij bieden

 • een voltijdse betrekking met een overeenkomst van onbepaalde duur
 • een boeiende en gevarieerde functie met ruimte voor initiatief en creativiteit en dit in een bloeiende vereniging in vernieuwing
 • werken in een dynamische ploeg van beroepskrachten en vrijwilligers waar veel aandacht is voor people management
 • een aantrekkelijke bezoldiging in overeenstemming met het PC 329 van de sociaal culturele sector. Extralegale voordelen : maaltijdcheques, 13e en 14e maand, eindejaarspremie, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en tussenkomst in het woon-werkverkeer.

Praktische informatie

 • Voor meer informatie over de functie en de voorwaarden neem contact op met Roel François, adjunct algemeen directeur van OKRA vzw via de mail roel.francois@okra.be of op het nummer 0477/504269
 • Kandidaten mailen hun curriculum vitae en hun motivatiebrief aan roel.francois@okra.be en dit ten laatste op 24 maart 2019
 • De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktische proef en een sollicitatiegesprek op maandag 8 april 2019
 • De weerhouden kandidaten nemen deel aan een assessment dat in de tweede helft van de maand april zal georganiseerd worden
 • OKRA wenst zo snel als mogelijk met de nieuwe regiodirecteur aan de slag te gaan. In de mate van het mogelijke houden we rekening met een eventuele opzegperiode.