Medewerker pensioendienst en studiedienst

Voor de pensioendienst werft OKRA/CM aan 

MEDEWERKER PENSIOENDIENST & STUDIEDIENST 

 Functie 

 • Je ondersteunt de werking van de algemene pensioendienst en werkt mee aan de belangenbehartigende werking van OKRA.
 • Je volgt de Belgische en Europese wetgeving en evoluties inzake pensioenwetgeving en aanverwante materies op, maakt pensioenberekeningen en geeft technische adviezen met betrekking tot  pensioendossiers.
 • Je verstrekt informatie en vorming aan de CM-pensioenverantwoordelijken in de ziekenfondsen en werkt mee aan de opleiding en vorming van nieuwe pensioenverantwoordelijken.
 • Opvolging van het pensioenberekeningsprogramma: je staat in voor de ondersteuning en vorming aan de pensioenverantwoordelijken, probleem- en foutoplossing, en de business analyse.
 • Je vertegenwoordigt OKRA/CM in organisaties of organen die de pensioenproblematiek bestuderen.
 • Je staat in voor dienstverlening: verleent deskundig advies in individuele pensioendossiers, beantwoordt vragen met betrekking tot pensioenmaterie, schrijft informatieve artikels of brochures met betrekking tot pensioenen en inkomen, en je geeft desgevallend een voordracht  over deze thema’s
 • Je werkt mee in de studiedienst, waarvoor je  studiewerk verricht rond inkomensgerelateerde thema’s bij ouderen. Je maakt OKRA-standpunten aan en doet beleidsaanbevelingen. 
 • Je hebt interesse voor aanverwante  materies zoals erfrecht, successierechten, pensioenfiscaliteit en zo meer.

 

Profiel 

 • Je hebt een diploma van master of bachelor dat aansluit bij de juridische deskundigheid die voor deze functie noodzakelijk is.
 • Je bent erg geïnteresseerd in pensioenwetgeving en -beleid.
 • Ervaring met de toepassing van de pensioenwetgeving is een meerwaarde.
 • Je ondersteunt de missie en doelstellingen van OKRA en CM. 
 • Je beschikt over communicatieve vaardigheden: moeilijke materies op een eenvoudige manier aanbrengen, zowel mondeling als schriftelijk, spreken in het openbaar, vergadertechnieken. 
 •  Je beschikt over een voertuig voor dienstverplaatsingen.

 Wij bieden 

 • Een voltijdse betrekking met een contract van bepaalde duur (1 jaar) met kans op verlenging.
 • Een boeiende en gevarieerde functie met ruimte voor initiatief en creativiteit en dit in een bloeiende beweging in vernieuwing.
 • Je werkt in een dynamische ploeg van beroepskrachten en vrijwilligers.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging met talrijke extralegale voordelen.
 • Het algemeen secretariaat te Schaarbeek is je uitvalsbasis. Thuiswerk is gedeeltelijk mogelijk na de inwerkperiode.
 • Kandidaten die geselecteerd worden zullen uitgenodigd worden op donderdag 18 april voor een gesprek en een proef.

 Voor meer informatie over deze functie en de aanwervingsprocedure kan je terecht bij Roel François (roel.francois@okra.be of 0477/50 42 69).
Kandidaten mailen hun gemotiveerde kandidatuur en cv uiterlijk tegen 7 april aan Roel François, diensthoofd HR: roel.francois@okra.be. Meer info: 0477 50 42 69.