Zingeving Mariamaand

Tijdens de meimaand…

Moeder zijn
is het mysterie van het leven dragen,
het hart zijn
in een harde wereld,
ogen hebben voor nood
aan tederheid en liefde,
geborgenheid voor de kleine
en het goede in de mens,
richtsnoer
voor het zoekende kind,
hulp in nood
en reddingssloep voor velen,
heimwee naar het gewoon
maar mens zijn met de mensen.

Maria
wees zo’n moeder voor ons
leid Gij ons verder
en breng ons
waar wij gelukkig zijn.
Amen.


Maria, jij bent doorgegaan

Maria,
jij bent doorgegaan
met eindeloos vertrouwen,
toen je Zoon bij God wou zijn.
Je wist dat Hij wou bidden
om diep en echt te leven.
Doe ook ons doorgaan, steeds weer 
vertrouwen en volhouden.

Maria,
jij bent doorgegaan
met eindeloos vertrouwen,
toen je de lege kruiken zag.
Je wist dat Hij een antwoord wou zijn
op de diepe dorst van mensen. 
Doe ook ons doorgaan, steeds weer
vertrouwen en volhouden.

Maria,
jij bent doorgegaan
met eindeloos vertrouwen,
toen je je Zoon zag op het kruis.
Je wist dat Hij zou verder leven
vanuit liefde voor de mensen,
liefde ook door God.
Doe ook ons doorgaan, steeds weer 
vertrouwen en volhouden.

Maria,
jij bent doorgegaan
met eindeloos vertrouwen,
toen de deuren uit angst gesloten bleven.
Je wist van een hemels vuur, een Geest
die samen krachtig maakt.
Doe ook ons doorgaan, steeds weer 
vertrouwen en volhouden.

Luc Vandenabeele

Met vreugde en verdriet

Maria,

we  kwamen hier vandaag samen
met onze vreugde en ons verdriet,
met onze vragen en onze hoop.
Het feit dat we hier bijeen waren,
is een teken van hoop en van vrede.
Het is een teken
van gemeenschap tussen mensen.
Help ons dit fijne gevoel
van samenhorigheid te bewaren,
zodat we weer een tijdje bestand zijn
tegen het leven dat soms zo hard kan zijn.
Maar help ons ook oog te hebben
voor alle mooie en goede dingen rondom ons.
Want elke dag opnieuw
is er nieuw leven in de natuur
en zingen de vogels hun mooiste lied.
Leer ons weer wat meer tijd te nemen
om het eens stil te maken in onszelf
en te genieten van de eenvoudige dingen.
Amen.

Maria. Een baken in de nacht

Zij wist nog helder van het teer begin.
Van huis uit de verwachting
meegekregen,
lachte zij onbevangen de belofte tegemoet.
Ze zag zich al met kinderen.
De schoot gezegend,
zogend aan de zijde van hun vader.
En dromen van een goed bestaan.
Tot ze werd aangeraakt.
Een bries van vleugels was het.
En niets meer zoals voordien.

Want staande in een goddelijke stroming
moeder worden,
is anders dan gedroomd.
Is loslaten en meegenomen worden
en zelf niet zien waarheen.
En kwetsbaar worden, soms te zeer.
Maar blijven ook,
met vragen en met leegte.
Reeds groot zijn en nog groter worden in vertrouwen.
Dat heeft het kind haar steeds opnieuw geleerd.

Doorstroomd werd haar gemoed
van het onnoembare gevoel dat Hij,
hun zoon, licht van hun ogen weliswaar,
niet zonder meer hun kind was.
Hoewel zomaar een jongen
met een naam van hier,
maar met de hemel in zijn hoofd.
Zij volgde hem.
Zij liet hem worden wie hij worden moest. 

En luisterde,
stond sprakeloos, verloren in de massa.
Zijn woord heeft zij gekoesterd en gedragen.
En het eindeloos herhaald.
Tot het haar eigen vlees en bloed werd.

Die keuze heeft het kruis midden haar huis geplant.
Haar blik in het gebroken lichaam van haar zoon gespijkerd.
Maar ze is opgestaan
om naar de plek waar alles doodgelopen was,
terug te gaan, tesamen met de vrouwen.
Zij zag de tekenen, de holte van het graf,
het breekbaar licht dat anders viel
en de stenen bleek opzij te rollen. 

Geen wonderen.
Maar woorden die tot leven kwamen.
Zij die ze kende, misschien duizend malen overwogen had, z
ou ze weer adem inblazen.
Alles voor de vergetelheid behouden.
Zou door een vuur gaan als het moest.

En tot het einde van haar dagen
doen wat moeders doen.
Toevlucht zijn, zwijgende nabije.
En generaties later nog,
zoals een baken in de nacht,
thuisbrengen
machtelozen, zoekenden en kleinen.

Kris Gelaude

Maria leeft

Maria, jij leeft in elke vrouw, in elke mens
die om het even waar wordt vergeten
en over het hoofd gezien.

Jij leeft in elke vrouw, in elke mens
van wie niemand nog iets verwacht.

Jij leeft in elke kleine mens
die niet berust bij minachting of onmacht,
maar die - tenminste bij zichzelf - de hoop wakker houdt
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal komen.

Jij leeft in elke mens
die weigert te verlammen in de angst
en durft geloven in dat woord:
vrees niet,
met jou wil God iets nieuws beginnen.

Jij leeft in elke mens,
in iedere gemeenschap van mensen
die verzet pleegt tegen de geest
van het elk voor zich,
van macht en geweld
en van de sterkste eerst,
en die zich laat bezielen door
de God van het leven.

Jouw leven draagt de boodschap
dat ieder mens
de kiemen kan dragen
van een nieuwe toekomst.

Maria, mijn moeder

Moeder Maria,
hoe vaak heb ik al bij je aangeklopt?
Altijd kan ik bij jou terecht.
Als een liefdevolle moeder
luister je telkens naar mijn klagen.
Als een bekommerde moeder
heb je oor voor wat mij bezighoudt.
Als een zorgzame moeder
spreek je voor mij ten goede bij de Heer.

Moeder Maria,
ik wil weer even bij jou zijn.
Jij brengt kalmte in mijn hart,
zoals alleen een moeder dat kan.  
Jij stelt mij gerust als mijn hoofd vol zorgen zit.
Jij bent blij en opgewekt als ik mij gelukkig voel.

Dankjewel, Moeder Maria,
omdat je weer tijd maakt voor mij.
Ik heb niet veel te bieden:
zorgen en verdriet,
vreugde en geluk.
Ik wil je alles geven,
want jij schenkt mij zoveel.

Marcel Kumpen

Het opvallende in Maria 

Het opvallende in Maria is :
dat zij niet opvalt,
dat zij een gewoon mens was,

die de dag van elke dag ging
volgens de gewoonte van haar volk.
Maar die toch het diepe mysterie droeg
van God-met-ons.

Maria, die biddend besef kreeg
dat leven méér is dan eten en drinken,
méér dan wat men ziet en hoort.

Die het besef kreeg
dat Gods eigen leven zich aan haar voltrok :
in stilte, in zwakheid,
maar met de kracht van God zelf.

Maria stond open als een bloem,
ontvankelijk als een kind, altijd,
vol vertrouwen,
met open hart en open handen
naar God en de mensen.

14.5

Ontmoeting

Twee vrouwen ontmoeten elkaar.

De ene erg jong, de andere heel wat ouder.
De ontmoeting is warm en vol tederheid.
Maria en Elisabeth, draagsters van de toekomst.
Een toekomst vol vreugde en geluk.
Zij begroeten elkaar als gezegende mensen,
geborgen in Gods handen. 

God doet grote dingen aan kleine mensen.

Het lot van een mensenkind wordt door God
al voor zijn geboorte bepaald.
Maria, meest gezegende onder de vrouwen,
moeder van Christus.
Waar zij kwam straalde zij Gods zegen uit.
Door haar kwam Christus onder de mensen wonen.

Een uitzonderlijke moeder,
bereid zichzelf weg te cijferen
om anderen ruimte te geven.
Zij richtte zich naar haar roeping.
Haar zoon bepaalde haar leven.
Ook wij kunnen Christus naar de mensen dragen
als wij Zijn woord herkenbaar maken
door onze woorden en daden.
Wie op Gods zegen vertrouwt
straalt het uit over zijn medemensen.
Hoe ontmoeten wij mensen?
Nemen wij er de nodige tijd voor?

Zijn wij bereid om te horen en te zien
wat het leven van ons vraagt ?

Kathelijne Blondeel