Kan een woonzorgcentrum de dagprijs plots verhogen?

Een woonzorgcentrum kan enkel de dagprijs verhogen onder bepaalde voorwaarden: bij renovatie, nieuwbouw en nieuw meubilair. Het woonzorgcentrum moet wel altijd eerst toestemming krijgen van het Agentschap zorg en gezondheid. De dagprijs mag wel elk jaar geïndexeerd worden, hiervoor heeft het woonzorgcentrum geen toestemming nodig.

Als de prijsstijging wordt toegestaan, gebeurt dat in schijven van maximaal vijf euro met een tussentijd van zes maanden. Een woonzorgcentrum dat de prijs met 10 euro wil laten stijgen, mag dat dus niet in één keer doen. De verhoging mag ook niet meer bedragen dan 15% ten opzichte van de oorspronkelijke dagprijs

Klik hier voor meer info