Pers

Voor alle persvragen:

Eric Sohl, verantwoordelijke communicatie, marketing & fondsenwerving, 0499 29 84 39, eric.sohl@okra.be.

of contacteer communicatie@okra.be