Beleidsplan 2016-2020

Wil je tot in detail weten waar OKRA allemaal mee bezig is en met welk doel? Je leest het in ons beleidsplan 'De Zilvervloot zet de bakens uit' voor 2016 - 2020. Hoe reageert OKRA op de veranderende samenleving? Op welke manier probeert OKRA een baken te zijn voor 55-plussers? Hoe vindt OKRA de weg in een diverse samenleving?

Je kan hier ook reeds het nieuwe beleidsplan van OKRA voor de periode 2021-2025 terugvinden. Dit plan draagt de titel “Van vuurtoren tot satelliet” en bevat de grote ambities van OKRA voor het komende decennium. 

Meer informatie over de grote maatschappelijke veranderingen waar OKRA in de toekomst zal op inspelen vind je in de omgevingsanalyse.

Wil je meer weten over de evolutie van OKRA in de voorbije jaren dan vind je heel wat cijfermateriaal in de interne analyse.