Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2025

Wil je tot in detail weten waar OKRA allemaal mee bezig is en met welk doel? Je leest het in ons beleidsplan 'Van vuurtoren tot satelliet'. 

In dit beleidsplan, dat loopt van 2021 tot 2025, toont OKRA zich ambitieus en wil de organisatie inspelen op 5 grote uitdagingen.

  1. Actief ouder worden als positief antwoord op vergrijzing: met OKRA als motor op naar een actieve en zinvolle levensfase voor elke senior.
  2. De tweede mantel: het unieke concept om sterk sociaal weefsel te creëren, in OKRA maar vooral in de samenleving. 
  3. Meebouwen aan een solidaire en duurzame samenleving waarin OKRA volop gaat voor het empoweren via informeren, sensibiliseren en belangen behartigen.
  4. Bruggen bouwen: in een superdiverse en multiculturele samenleving het wij-zij-denken doorbreken, met aandacht voor kwetsbare groepen, zelfs wereldwijd.
  5. Uitbouwen van een leeftijdsvriendelijke samenleving: waarin OKRA elke vorm van leeftijdsdiscrimatie aanvecht, net zoals de vaak negatieve en stereotype beeldvorming van ouderen.
Beleidsplan 2021 - 2025
  • Meer informatie over de grote maatschappelijke veranderingen waar OKRA in de toekomst zal op inspelen vind je in de omgevingsanalyse.
  • Wil je meer weten over de evolutie van OKRA in de voorbije jaren, dan vind je heel wat cijfermateriaal in de interne analyse.

Voortgangsrapport

De recentste verwezenlijkingen en (toekomst)plannen kun je lezen in het 'Voortgangsrapport 2021-2025' en in het 'Cijferboek OKRA 2022'.

Voortgangsrapport Cijferboek 2022