Steun ons

OKRA is een open vereniging van, voor en door senioren.

OKRA is de belangenbehartiger voor en met 55-plussers. We zijn een beweging die actie onderneemt voor een duurzame, zorgzame, solidaire, inclusieve en waardevolle samenleving, met een waardige plaats voor senioren. Via OKRA laten 55-plussers hun stem horen, daar waar er beslissingen worden genomen.

OKRA is actief in Vlaanderen en Brussel en heeft 1050 lokale trefpunten, met aan het stuur meer dan 13.000 gemotiveerde en trouwe vrijwilligers. Als open ouderenbeweging slaat OKRA bruggen naar (kwetsbare) mensen en groepen en komt op tegen uitsluiting. We zetten actief in op het uitwerken van alternatieven om het wij-zij-denken te doorbreken. 

OKRA organiseert activiteiten voor jou, voor mij, voor iedereen. Contact en vriendschap staan hierbij centraal. Samen doorbreken we eenzaamheid!

Jouw bijdrage helpt onze organisatie!

OKRA zet sterk in op projecten rond ouderenzorg, digitalisering, mobiliteit, eenzaamheid, maatschappelijk engagement... Via deze projectwerking, groot of klein, lokaal of overkoepelend, realiseert OKRA een meerwaarde voor de hele samenleving. Met jouw gift verzeker je mee onze (en jouw) toekomst en de verdere uitbouw van onze dienstverlening.

  • Alle steun is welkom. Groot of klein, éénmalig of structureel. Via onze giftenrekening: BE52 7995 5051 4509 met gestructureerde mededeling +++201/7002/00005+++
  • Bij een gift vanaf €40 per jaar krijg je 45% terugbetaald via de belastingen. OKRA bezorgt jou het fiscaal attest voor de belastingaangifte.* 
  • Voor donaties en legaten aan vzw's is een verlaagd tarief van toepassing sinds de afschaffing van de duolegaten in 2021.
  • Wil je ons steunen met een bijdrage lager dan €40? Word OKRA-sympathisant! Voor €25 per jaar steun je de missie van OKRA en ontvang je onze oprechte dankbaarheid. 
  • Door te geven kan jij deze wereld een betere plek maken. Dit doe je bij OKRA steeds in vertrouwen. Wens je transparante informatie over onze inkomsten, uitgaven en activiteiten? Neem dan een kijkje op Donorinfo. Donorinfo is je onafhankelijke gids voor de transparantie van goede doelen. Je vindt hier de nodige informatie over OKRA:

Meer informatie?

Contacteer ons via fondsenwerving@okra.be.

  

* Voor giften vanaf 1 januari 2024 zijn wij wettelijk verplicht om voortaan ook jouw Rijksregisternummer of Nationaal Nummer (NN) toe te voegen aan de fiche voor de belastingdienst. Dankzij jouw NN kan de fiscus jouw belastingvoordeel correcter toewijzen en vooraf invullen op je belastingaangifte binnen Tax-on-web De wet geeft ons de toelating om hiervoor deze gegevens te verzamelen, te verwerken en te delen met de fiscale administratie. Wij zullen je NN zorgvuldig verwerken en met respect voor de wet op de Bescherming van persoonsgegevens (GDPR of AVG). Zo zullen wij je NN enkel en alleen gebruiken voor de fiscale fiches. Als je een gemeenschappelijke belastingaangifte deelt met jouw partner, volstaan de gegevens van één van beiden, waaronder het NN. De belastingvermindering zal toegewezen worden aan elk van de twee. Indien je weigert je NN mee te delen, zou je, op termijn, jouw recht op belastingaftrek kunnen verliezen (hierover verwachten we nog verduidelijking van de overheid). Doe je een gift in naam van een bedrijf ? Geef dan het nummer door van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zie de website van de overheid voor meer info.