Vacatures

Werken bij OKRA

OKRA trefpunt 55+ vzw (www.okra.be) is een dynamische sociaal-culturele organisatie van, voor en door 55-plussers. OKRA is in volle vernieuwing. Het toekomstplan ligt klaar! 

We willen dit nu implementeren en zijn op zoek naar een:

Educatief medewerker Kempen (80%)

Begeleider van vrijwilligersgroepen met skills in communicatie en marketing

In een streekpunt van Kempen (vanuit het secretariaat in Turnhout) zal je een 40-tal trefpunten ondersteunen. Meer informatie op www.okra.be.

Wat doet een educatief medewerker?

 • Je begeleidt de vrijwilligersgroepen van een streekpunt in de Kempen.
 • Je enthousiasmeert en motiveert de OKRA-vrijwilligers werkzaam in deze groepen en organiseert vormingskansen.
 • Je capteert lokale vragen en signalen en speelt ze door aan de gepaste instanties in OKRA.
 • Initiatieven en acties van OKRA speel je door aan de basis.
 • Je bent voor het provinciaal team de specialist in communicatie (sociale media, pers, nieuwsbrieven, …) en werkt hiervoor nauw samen met het team communicatie en marketing.

Naar wie zijn we op zoek? 

 • Bij voorkeur diploma maatschappelijk werk (richting sociaal cultureel werk) of sociaal hoger onderwijs van het menswetenschappelijke type (bachelor of master).
 • Praktische ervaring met sociaal-culturele methodieken. Ervaring met vrijwilligerswerk of in een sociaal-culturele organisatie is zeker een meerwaarde.
 • Interesse en affiniteit voor de doelgroep van de 55-plussers is onontbeerlijk.
 • Beschikken over schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
 • Een talent in organiseren en plannen.
 • Ploegspeler die vrijwilligers kan enthousiasmeren en coachen.
 • Degelijke gebruikskennis van de courante computerprogramma’s, audiovisuele apparatuur, van grafische programma’s en sociale media.
 • Herkent zich in de missie en de doelstellingen van OKRA.
 • Beschikt over een eigen voertuig voor dienstverplaatsingen tegen kilometervergoeding.
 • Bereid zijn om deel te nemen aan een selectieproef (vooraf voor te bereiden) en gesprek (met presentatie van de selectieproef) op woensdag 18 mei in Schaarbeek.

Wat wij jou bieden:

 • Een 80% betrekking met een overeenkomst van onbepaalde duur.
 • Een boeiende en gevarieerde functie met ruimte voor initiatief en creativiteit en dit in een bloeiende beweging in vernieuwing.
 • Werken in een dynamisch provinciaal team van beroepskrachten en vrijwilligers.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging met talrijke extralegale voordelen.
 • Plaats van tewerkstelling: OKRA-secretariaat Turnhout.

Interesse?

 • Mail jouw kandidatuur met motivatie en uitgebreid curriculum vitae aan An Verdonck, HR-verantwoordelijke, op mailadres an.verdonck@okra.be tegen 11 mei 2022
 • Meer informatie over deze job via hetzelfde e-mailadres of op het nummer 0474 30 84 97.

2 medewerkers communicatie en marketing (100%)

We willen een boost geven aan onze communicatie en marketing. Ben je energiek, sterk in communicatie en/of marketing en klaar voor een uitdaging? Laat dan zeker van je horen!

Wat doet een medewerker communicatie en marketing?


We zijn op zoek naar 2 medewerkers: een junior profiel en een senior profiel, die de lead kan opnemen binnen het team communicatie en marketing. Elk team werkt binnen de principes van zelforganisatie. Door het klaar en duidelijk formuleren van ieders rol in het team, weten collega’s wat hen te doen staat en wat ze van anderen kunnen verwachten.

Het team communicatie en marketing:

 • is strategische gesprekspartner van bestuur en management. We bepalen samen hoe we onze organisatiedoelen bereiken en wat daarvoor prioritair moet gebeuren.
 • zorgt ervoor dat de communicatie kwaliteitsvol blijft en versterkt mee de herkenbaarheid en de positionering van de organisatie. Je maakt de hele organisatie communicatie- en marketingminded. De kern van de zaak: iedereen communiceert en dit team zorgt ervoor dat dit mogelijk wordt. Hiervoor kan je rekenen op antennes in de provincies (actief in de plaatselijke afdelingen van de organisatie).
 • vertaalt samen met een professionele partner de missie en visie naar een merkbeleid en passende huisstijl (branding). Je maakt samen werk van een update van de corporate communicatiekanalen.
 • maakt diverse high-end communicatieproducten; de content voor onze uitingen in tekst en beeld. Jouw content inspireert, informeert, boeit en verbindt. Of je faciliteert anderen in de organisatie om dit doel- en doelgroepgericht te doen. Van sociale media content tot brochures, het OKRA-magazine, persberichten, vrijwilligerscommunicatie enzovoort. Digitale content is dan wel de toekomst, maar ook traditionelere vormen kan ons OKRA-publiek nog steeds bekoren. Hiervoor coördineer en voer je een contentplanning uit. Zo houden jullie al onze communicatiekanalen levendig en up-to-date.
 • zet campagnes, advertenties, fondsenwerving… op en analyseert en optimaliseert de resultaten. Je ontwikkelt een venster op de (potentiële) doelgroep en monitort pers, online en offline omgeving en maatschappelijke evoluties.
 • stimuleert, ondersteunt en vormt vrijwilligers om actief, eigentijds, digitaal en zo professioneel te communiceren. Je ontwikkelt hiervoor de nodige tooling en coaching.

Naar wie zijn we op zoek?

 • Je bent een gepassioneerde communicatie- en marketingprofessional. Je bent een polyvalente “doenker”, die zowel denkt als doet, die communicatie kent en kan, en die er bovendien in slaagt om andere medewerkers en vrijwilligers in de organisatie te motiveren en te coachen om ook zelf communicatief sterker te worden.
 • In je werk ben je flexibel, maar ook planmatig. Aan jou kunnen we verantwoordelijkheid toevertrouwen en je behaalt de doelstellingen en deadlines, samen met het team.
 • Je bent spontaan, energiek en zelfstandig. We zoeken een enthousiaste teamplayer en multitasker die gestructureerd en proactief te werk gaat.
 • Je hebt een creatieve geest en krijgt energie van conceptueel en strategisch meedenken, uitvoeren en evalueren.
 • Bij voorkeur beschik je over een diploma marketing, communicatie, digitale media of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt interesse en affiniteit voor de doelgroep van 55-plussers.
 • Je beschikt over schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je hebt een meer dan degelijke gebruikskennis van de courante software, audiovisuele en social media tooling, CMS- en CRM-systemen enzovoort.
 • Je herkent je in de missie en de doelstellingen van OKRA.
 • Je beschikt over een eigen voertuig voor dienstverplaatsingen tegen kilometervergoeding.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan een selectieproef (vooraf voor te bereiden) en gesprek (met presentatie van de selectieproef) op maandag 30 mei in Schaarbeek.

Wat bieden wij:

 • Een 100% betrekking met een overeenkomst van onbepaalde duur.
 • Een boeiende en gevarieerde functie met ruimte voor initiatief en creativiteit en dit in een bloeiende beweging in vernieuwing.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging met talrijke extralegale voordelen.
 • Plaats van tewerkstelling: we evolueren naar woonplaatsgericht werken, maar je start wellicht in onze maatschappelijke zetel in Schaarbeek. Er zal ook mogelijkheid zijn voor thuiswerk.

Interesse?

 • Mail je kandidatuur met motivatie en uitgebreid curriculum vitae naar An Verdonck, HR-verantwoordelijke, op mailadres an.verdonck@okra.be tegen 18 mei 2022.
 • Meer informatie over deze job kun je bekomen bij Ellen Ophalvens, coördinator ondersteunende teams, via ellen.ophalvens@okra.be of 0473 54 62 94.

Provinciaal coördinator Antwerpen (100%)

Krijg jij positieve vibes bij woorden als meedenken, organiseren, coördineren, beleid, financiële plannen, coachen en begeleiden van vrijwilligersgroepen?  Dan moet je zeker verder lezen!

OKRA heeft een uitdagend toekomstplan klaar.  We komen nu in actie om het in de praktijk om te zetten.  Voor het operationaliseren ontbreekt ons coördinatieteam nog een coördinator voor de provincie Antwerpen. Ben jij een coördinator in hart en nieren en hou je ook van het vormingswerk en het begeleiden van vrijwilligersgroepen?  Stel je dan zeker kandidaat voor de functie van provinciaal coördinator.

Wat doet een provinciaal coördinator?

 • Je brengt het bottom-up en top-down verhaal samen en zorgt voor de praktische organisatie hiervan, samen met het provinciaal team (ongeveer een 6-tal VTE beroepskrachten, aangevuld met vrijwilligers).
 • Als provinciaal coördinator sta je in voor de operationalisering van het beleidsplan in jouw provincie.
 • Je staat in voor het verzamelen, bundelen en interpreteren van beleidsinformatie en kan dit vertalen naar een operationeel plan en het opmaken van een financieel beleid en opvolging hiervan.
 • Je krijgt de neuzen in dezelfde richting en biedt iedereen binnen het team de nodige structuur aan om autonoom zijn/haar taak uit te voeren.
 • Je bent de lead voor het provinciale team en werkt binnen de principes van zelforganisatie. Door het klaar en duidelijk formuleren van ieders rol in het team, weten collega’s wat hen te doen staat en wat ze van anderen kunnen verwachten. Ze ontmoeten elkaar geregeld op overlegmomenten.
 • Als lid van het coördinatieteam, breng je de stem in vanuit de basiswerking van OKRA provincie Antwerpen en denk je ook ruimer mee voor OKRA vzw.
 • Naast je coördinatieopdracht, sta je midden in de basiswerking, door het begeleiden van vrijwilligersgroepen.

Naar wie zijn we op zoek?

 • Je bent een peoplemanager die warm loopt voor het coachen en faciliteren van een team van beroepskrachten en vrijwilligers. Je installeert een open feedbackcultuur. Je gaat uit van vertrouwen in het team en begeleidt hen in het nemen van verantwoordelijkheid.
 • Je onderscheidt je door je proactieve en probleemoplossende houding en grote verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je valt op door je sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je kan je identificeren met de missie, visie en waarden van OKRA.

Wat zijn de functionaliteiten?

 • Je werkt woonplaatsgericht met eventuele thuiswerkmogelijkheden.
 • Je bent flexibel in het verplaatsen, afhankelijk van de vraag vanuit de basiswerking en overlegmomenten in de maatschappelijke zetel in Schaarbeek.
 • Deze functie valt uiteen in twee delen: zijnde een halftijdse coördinatiefunctie (50%) aangevuld met het begeleiden van vrijwilligersgroepen (50%).
 • Je ontvangt een aantrekkelijke verloning met tal van extra-legale voordelen.

Meer info?

 • Heb je nog inhoudelijke of praktische vragen.  Je kunt terecht bij Mark De Soete (algemeen directeur) via mark.desoete@okra.be of 0479 89 55 50 of An Verdonck (HR) via an.verdonck@okra.be of 0474 30 84 97.

Interesse?

 • Stuur je motivatiebrief en cv naar an.verdonck@okra.be tegen uiterlijk 17 mei 2022.
 • Je bent bereid deel te nemen aan de selectieprocedure (gesprek op 24 mei 2022 in Schaarbeek en schriftelijke opdracht voorafgaand aan het gesprek).