Ontmoeting & Ontspanning

https://www.okra.be/trefpunt/n...

Ontmoeting & Ontspanning

Daarna start de motorclub terug op vanaf april.

De planning voor 2024 ligt al vast en kun je hieronder terugvinden:

  • Donderdag 11 april = Vlaamse vergezichtentocht
  • Woensdag 1 mei = MP Bikerday
  • Donderdag 13 juni = Zeeuws-Vlaanderen of Damme/Knokke (afhankelijk van het weer)
  • Donderdag 18 juli = Westerschelde
  • Donderdag 8 augustus = Geraardsbergen
  • Dinsdag 10 september = Ursel
  • Zaterdag 5 oktober = Antwerpse Haven

https://www.motoren-toerisme.b...

http://ec.europa.eu/transport/...

Gedragscode voor de motorrijder tijdens het groepsrijden.

Groepsrijden vraagt een bepaalde vaardigheid, een grote mate van zelfdiscipline en goede afspraken voor de veiligheid van de groep en de andere weggebruikers.
Ideale grootte van de groep is van 6 tot max. 10 motorrijders.
Vertrek steeds met een volle tank.
Daarom proberen wij bij de start ( of toch zeer nabij ) een tankstation te hebben. Moet er tijdens langere ritten toch een tankstop ingelast worden dan kan best iedereen zijn motor terug voltanken. Zodoende dienen er niet meerdere stops ingelast worden
Positie in de groep.
Lichtere motoren en minder ervaren rijders stellen zich best vooraan in de groep op. Gun hen deze plaatsen in het belang van ieders veiligheid. Eenmaal je positie ingenomen dan behoudt je deze ook. Onderling inhalen is echt “not done” . Respecteer je afstand van je voorrijder maar laat ook geen onnodige grote gaten vallen.
Er wordt “baksteengewijs” gereden.
Op smallere wegen kom je dan al wel eens achter mekaar te rijden. Hierdoor wordt de groep dubbel zo lang wat hinderlijk kan zijn voor andere weggebruikers. Neem, indien mogelijk, daarna terug de formatie “ baksteengewijs” aan.
Binnen de bebouwde kom en bij het naderen van verkeerslichten verklein je de afstand met je voorganger. Dan kan je gemakkelijker als groep een baan oversteken en doorrijden.
Gaat het te snel voor je, dan laat je best een gat vallen zodat je zeker niet over je kunnen gaat. De rijder voor je gaat dat snel merken. Op zijn beurt houdt hij dan in en zo komt de boodschap heel snel bij de voorrijder. Dus iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid in de groep.
Mocht je toch om de een of andere redenen de groep verlaten dan verwittig je zeker de afsluiter/voorrijder.
Opgelet voor inhaalmanoeuvres.
Inhalen doe je op eigen risico. Blindelings achter je voorrijder aanrijden is gevaarlijk. Het komt ook al eens voor dat wanneer de eerste rijder naar links gaat de laatste rijder ook naar links gaat. Met een beperkt aantal rijders kan dat maar besef dat het manoeuvre dan erg lang duurt en dit kan leiden tot ( grote )ergernis bij andere weggebruikers. Dus opletten hiermee !
Mocht de groep toch al eens uit elkaar vallen ..
Dan geldt het volgende systeem. Merkt een rijder dat hij plotseling de laatste man wordt en de rest niet volgt dan gaat hij bij de eerste kruising of afslag aan de kant en wacht hij de andere op. Zorg dat je goed zichtbaar bent. Zodoende kan de groep zich snel weer terug herstellen in de volledige formatie.
Desnoods komt de hele groep tot stilstand. Mocht er echt iets aan de hand zijn dan beslist de voorrijder om terug te keren om te kijken of er hulp moet geboden worden.
Speciale aandacht voor..
De rijder die op de tweede positie zit , net achter de voorrijder, deze houdt best een wat langere afstand van de voorrijder want als deze plots een snelle beslissing dient te nemen en nogal fel in de remmen gaat, om bijvoorbeeld die afslag toch nog te kunnen nemen, dan heeft deze 2° rijder wat extra remafstand nodig zodat de rest van de groep niet in moeilijkheden wordt gebracht. Zo voorkom je dat iedereen fel in de remmen dient te gaan, met alle gevolgen vandien.

----------------------------------------------------------------------------------------

AFSPRAKEN MOOV.


AFSPRAKEN ROND HET MOTORRIJDEN IN GROEP
Niemand kan verplicht worden om aan de activiteiten deel te nemen.
Iedereen neemt deel op eigen risico, d.w.z. de bestuursleden en medeleden kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen tenzij zij zelf het ongeval
veroorzaakten.
Iedereen vertrekt bij elke rit met een VOLLE tank. Ook onderweg dient
men er voor te zorgen dat men het volgende tankstation, waar de
toerleider voorzien heeft te stoppen, haalt. Je kan steeds vragen aan de
toerleider hoever het nog is tot de volgende tankstop die hij voorzien
heeft.
Elke moto moet technisch in orde zijn (banden, remmen, ...) zodat de rit uitgereden kan
worden.
Het rijden in groep gebeurt, waar mogelijk,
geschrankt. Zo wordt de afstand tussen de eerste
en de laatste rijder kleiner wat diverse voordelen
heeft : de toerleider (=koprijder) ziet
gemakkelijker of iedereen nog volgt, men is
vlugger kruispunten gepasseerd, men is vlugger verkeerslichten gepasseerd, indien iemand
uit de groep iets moet melden aan de koprijder moet minder afstand overbrugd worden,
andere weggebruikers kunnen ons sneller inhalen (vb. op autostrades), ... In steden en bij
druk verkeer wordt er zo kort mogelijk bij elkaar gereden en zo vlug mogelijk aangesloten.
Tussen stoppunten (drink-, eet, foto-, plasstop, ...) probeert men dezelfde positie aan te
houden. Zo weet iedereen direct wie er achter hem vermist is, indien er zich een
opsplitsing van de groep zou voordoen.
Iedereen wordt verwacht regelmatig te controleren of de persoon achter hem nog volgt,
vooral bij kruispunten. Indien dit niet meer het geval is, blijft de laatste even wachten zodat
de volgers weten welke richting ze moeten nemen.
Wordt de groep opgesplitst, bv. aan rode lichten, door een te grote
afstand binnen de groep of door andere onverwachte gebeurtenissen,
dan wordt de koprijder verwittigd per claxon en wordt gestopt waar
mogelijk. Zodra de rest van de groep terug aankomt wordt de koprijder
verwittigd door te flitsen met de lichten en kan terug verder gereden worden.
Om het opsplitsen van de groep zoveel mogelijk
te voorkomen dient iedereen ervoor te zorgen
zoveel mogelijk aan te sluiten. Achteraan in de
groep is dit het moeilijkst. Daarom wordt
gevraagd dat ‘tragere’ rijders vooraan rijden. Zo
ziet de koprijder meteen of het tempo te hoog
ligt of niet. Ook iedereen die merkt dat hij
onderweg ‘een gat laat vallen’ in de groep, wordt gevraagd meer vooraan te rijden.
Bij het inhalen van andere voertuigen wacht ieder zijn beurt af, bv. op de autostrade steekt
men pas voorbij als men bij het voertuig komt dat voorbijgestoken moet worden.
De toerleider rijdt als een goed huisvader en brengt de groep veilig terug thuis. Iedereen
die ‘sneller’ thuis wil zijn (bv. bij terug rijden langs de autostrade) is hierin vrij, maar brengt
wel de toerleider op de hoogte. Zo weet deze dat hij niet meer moet controleren of die
‘snelle’ jongens nog volgen. Dit geldt ook voor personen die niet meer meerijden tot thuis
(bv. als we dichtbij hun thuis passeren).
Let wel op, het blijft de bedoeling om samen in groep te rijden aan een “toeristisch sportieve” rijstijl, waarvoor de toerleider zich zal inzetten.
Indien iemand in panne valt, wordt hij geholpen
door de andere deelnemers voor zover mogelijk
(bv. een telefoontje naar een pechdienst).
Afhankelijk van de ernst van de panne wordt
ter plaatste beslist wat er verder moet
gebeuren.

Het MTC OKRA MOOV team.

Algemene info

Van maandag 01 januari 2024
tot dinsdag 31 december 2024
Van 10u00
Tot 17u00
Gratis voor leden
Niet-leden kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Locatie

Startplaats organisator.

Dorpsstraat 100
9667 Horebeke