We spreken van ontkerkelijking als steeds meer mensen zich niet langer als lid van een kerkgenootschap beschouwen. Dr. Piet Van Damme bestudeerde dit hedendaags fenomeen en geeft een antwoord op het hoe en waarom van dit huidig verschijnsel.

Kunst, Cultuur & Crea
Voorbij

In de afgelopen decennia heeft de wereld getuige kunnen zijn van een opmerkelijke verschuiving in religieuze overtuigingen en praktijken.  Dit fenomeen heeft diepgaande sociale, culturele en zelfs politieke implicaties. Het roept belangrijke vragen op over de rol van religie in de moderne samenleving.

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan de opkomst van ontkerkelijking. Een van de belangrijkste is de toenemende invloed van wetenschap en technologie, die soms als strijdig wordt beschouwd met religieuze overtuigingen. Daarnaast hebben maatschappelijke veranderingen, zoals de groei van individualisme, de acceptatie van diverse levensstijlen en de nadruk op persoonlijke vrijheid, ook bijgedragen aan de afname van traditionele religieuze bindingen.

Het misbruiksschandaal binnen bepaalde religieuze instellingen heeft eveneens geleid tot een afname van het vertrouwen in georganiseerde religie. Mensen hebben soms het gevoel dat religieuze instituten hun morele autoriteit hebben verloren.

Algemene info

LDC De Maretak -
Toon wegbeschrijving
dinsdag 23 april 2024
Van 14u30
Tot 17u00
€ 7 (leden)
€ 7 (niet-leden)
Voorbij

Locatie

Zaal Winter - 1ste verdieping

LDC De Maretak -
Aelbrechtlaan - 9300 AALST 119A
9300 Aalst