Belangrijke stap gezet in het betaalbaarder maken van een rusthuisopname

Ruim 1.800 euro. Zoveel betaalt een bewoner gemiddeld per maand voor een verblijf in een woonzorgcentrum. Daarbovenop komen nog supplementen zoals kapper, dokterskosten, krant… Dat is bijna 500 euro meer dan het gemiddelde pensioen van werknemers.

CM en OKRA hebben alles in het werk gesteld om in het Vlaams regeerakkoord het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood in een woonzorgcentrum automatisch toe te passen na een inkomensonderzoek. Dit was gelukt! Minister Beke maakte nu vorige week bekend dat hij dat ten laatste januari 2024 ook effectief wil invoeren. We blijven evenwel behoedzaam en zullen de uitvoering verder op de voet blijven opvolgen.

Waarover gaat het?

Vandaag ontvangen reeds alle bewoners in WZC automatisch 130 euro per maand. Dit is het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Daarnaast bestaat ook het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Afhankelijk van de zorgzwaarte varieert deze uitkering van 94 euro tot 631 euro per maand. Deze uitkering kan enkel verkregen worden na een inkomsten- en vermogensonderzoek.

Opname betaalbaarder maken

Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen geraken, wanneer ze naar een woonzorgcentrum verhuizen, vragen CM en OKRA om de criteria voor het zorgbudget voor ouderen te wijzigen. Wie in een woonzorgcentrum terechtkomt, moet automatisch in de hoogste categorie van het zorgbudget terechtkomen. Al de bewoners die voldoen aan de inkomensvoorwaarden moeten dus kunnen genieten van het hoogste bedrag (631 euro), ongeacht de graad van zorgbehoevendheid.

CM en OKRA zijn tevreden dat de minister Beke nu bekend gemaakt heeft om dit effectief door te voeren. Alleen houdt de minister vast aan een maximaal bedrag van 514 euro per maand. Dit moet ten laatste tegen januari 2024 doorgevoerd worden.

Hierdoor zal in elk geval een groot deel van de rusthuisbewoners een groter bedrag ontvangen en zal de opname voor hen alvast een stuk betaalbaarder worden dan vandaag het geval is. CM en OKRA blijven ervoor ijveren om het vlugger door te voeren, liefst al tegen begin 2023.

We houden jullie verder op de hoogte van de vorderingen van de invoering ervan.

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij de dienst Belangenbehartiging van OKRA via belangenbehartiging@okra.be