Het sociaal verhuurkantoor

Wil je een woning verhuren zonder rompslomp? Dan is een sociaal verhuurkantoor  (SVK) een interessante partner. Zo’n SVK biedt verhuurders een aantal stevige garanties en neemt de praktische kant van verhuren op zijn schouders. 

Wie als huurder dringend op zoek is naar een woning, vindt in een sociaal verhuurkantoor misschien ook wel de geschikte oplossing.

Een sociaal verhuurkantoor is een erkende organisatie die woningen, appartementen en studio’s huurt van eigenaar-verhuurders en ze voor een eerlijke prijs doorverhuurt aan kwetsbare woningzoekenden, ingeschreven op hun wachtlijst.
Het SVK treedt daarbij op als hoofdhuurder voor de eigenaar en komt zijn verplichtingen als huurder na.
Met de kandidaat-huurder wordt een onderhuur-contract opgemaakt. Het SVK zorgt ervoor dat de huurder zijn huurderverplichtingen nakomt en zijn huurderrechten worden nageleefd.

Het sociaal verhuurkantoor maakt zo twee huurcontracten op:

 • een hoofdhuurcontract met de eigenaar 
 • een onderhuurcontract met de kandidaat-huurder die op de wachtlijst staat.

Eigenaar - verhuurder

Voordelen

 • Als hoofdhuurder zal het SVK altijd stipt de huur betalen, ook als de woning niet verhuurd is, en ook als de huurder niet betaald heeft. Het SVK ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt ze in dezelfde staat op het einde van de overeenkomst. Ook van de verzekeringen hoef je niet wakker te liggen: daar zorgt het SVK voor. Het zoeken naar een huurder en deze begeleiden en opvolgen bijvoorbeeld wanneer die niet betaalt, is ook een opdracht van het SVK.
 • Omdat de eigenaar zijn woning binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet aan het SVK verhuurt, behoudt hij alle voordelen en zekerheden die daarin opgenomen zijn.
 • Een SVK vraagt geen commissieloon. De werkingskosten van een SVK worden immers gedragen door de Vlaamse overheid.
 • Het is ook fiscaal voordelig, aangezien de eigenaar belast wordt op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten. Bovendien genieten SVK-verhuurders van een verlaagd tarief aan onroerende voorheffing. Je betaalt slechts 1,6% i.p.v. 2,5% onroerende voorheffing.
 • Daarnaast hebben eigenaars die hun woning via het SVK verhuren recht op enkele premies (bv. Vlaamse aanpassingspremie, renovatiepremie…).

Verwachtingen

Een sociaal verhuurkantoor biedt je als eigenaar stevige voordelen. In ruil hiervoor vraagt het SVK:

 • een billijke huurprijs, die wel iets lager ligt dan de marktprijs. Er zijn geen wettelijke bepalingen over de huurprijs die een SVK aan je betaalt. De uiteindelijke huurprijs wordt onderhandeld rekening houdende met de staat en het comfort van de woning, de ligging, de grootte…;  
 • een woning conform de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit), bijvoorbeeld met minimale voorzieningen als keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water, structurele stabiliteit van het gebouw, geen vochtproblemen…
 • een huurcontract van minstens 9 jaar dat een redelijke woonzekerheid biedt aan de huurder.

Huurder

Voordelen

 • De woning voldoet aan kwaliteitsnormen.
 • Het huurcontract is degelijk en steeds voor lange duur.
 • Mogelijkheid tot begeleiding.
 • Het SVK zoekt samen met de huurder naar mogelijke tussenkomsten in de huurprijs.
 • De huurprijs ligt lager dan op de gewone huurmarkt, omdat het SVK hierover onderhandelt met de eigenaar.

Verwachtingen

Een SVK verwacht dat de huurder de huurwoning als een goede huisvader onderhoudt en zijn plichten opvolgt. Indien gewenst krijgt de huurder daarvoor de nodige ondersteuning van zijn SVK.

Voor wie?

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij een SVK. Die voorwaarden zijn dezelfde als die van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Toewijzing

Net als bij de sociale huisvestingsmaatschappijen hebben SVK’s meer kandidaat-huurders dan woningen. Daarom werken ze met een wachtlijst. Wanneer een woning vrijkomt, raadpleegt het SVK de wachtlijst. Belangrijker dan je plaats op de wachtlijst, zijn je inkomen en de nood om een geschikte woning te krijgen.

Maar eerst wordt gekeken naar de rationele bezetting van de woning. Dat betekent dat de grootte van de woning overeenkomt met jouw gezinssamenstelling. Vervolgens kunnen een aantal categorieën van personen absolute voorrang krijgen op een woning (bv. personen met een handicap of 55-plussers).

Is dat niet van toepassing dan worden de overblijvende kandidaten in volgorde gezet volgens een puntensysteem:

 • SVK's geven de meeste punten aan het inkomen en aan de woonnood. Zo krijgen de woningzoekenden met een klein inkomen en/of diegenen die dringend moeten verhuizen de meeste punten.
 • Verder kan er rekening gehouden worden met de kinderlast, het feit dat je reeds SVK-huurder bent, de band met de gemeente of het werkingsgebied...

De totaalsom van deze punten bepaalt de plaats op de wachtlijst. De hoogst geplaatste kandidaat krijgt, indien hij de woning wenst, een huurcontract van 9 jaar aangeboden. Enkel wanneer twee of meer kandidaten een zelfde aantal punten hebben, gaat de langst ingeschreven kandidaat voor. 


Meer info

Interesseert de SVK-werking je wel? 

Neem dan gerust contact op met een SVK uit jouw regio voor meer informatie op maat.

Contactgegevens kan je bekomen via de zoekmotor www.vmsw.be/Home/Zoek-een-orga... of via

VMSW
Havenlaan 88, bus 94
1000 Brussel (VAC Herman Teirlinckgebouw)

02 505 45 45
info@vmsw.be
 
Meer lezen? 
Als verhuurder kan je hier terecht, als huurder op deze pagina.