Nieuw voorstel van ouderenorganisaties S-Plus, Groen Plus en OKRA voor de tariefstrategie niet warm onthaald door NMBS. Maar de tijd dringt…

Ouderen ongerust over aangekondigde wijziging seniorenticket

In dit land zijn vele ouderen ongerust over de aangekondigde wijziging in het seniorenticket bij de NMBS. Zoals door de NMBS eerder werd toegelicht op 16 juni 2023 aan een afvaardiging van de Nederlandstalige en Franstalige ouderenorganisaties zou binnenkort het forfaitaire seniorenticket verdwijnen. Weliswaar zal overeenkomstig het beheerscontract voorzien worden in een korting van 40% op het standaard tweedeklasseticket voor 65-plussers. Maar dat brengt mee dat langere trajecten, zoals bijvoorbeeld een reis van Antwerpen naar Oostende voor senioren voortaan 26,16 euro zou kosten in plaats van 8,3 euro!

Weer met de auto?

De NMBS-strategie voorziet verder bovenop die 40% korting van het beheerscontract in de verkoop van voordeelkaarten die een extra korting in daluren en een maximumprijs voor lange trajecten zou opleveren.

De kostprijs van zo een voordeelkaart ligt nog niet vast, maar zou in een grootteorde van 5 euro per maand liggen. De maximumprijs en de extra korting die dat zou opleveren is evenmin bepaald. Maar dat het voor de meeste senioren een prijsverhoging zal betekenen is wel duidelijk. Dat is voor de ouderenorganisaties volstrekt onaanvaardbaar en onredelijk. Het zal bovendien ouderen financieel stimuleren om voor lange trajecten maar weer de auto te nemen. Met alle nefaste gevolgen van dien voor verkeersveiligheid, klimaat en files.

Voorstel ouderenorganisaties

Door de ouderenorganisaties S-Plus, Groen Plus en OKRA werd gewerkt aan een grondig voorstel dat zou kunnen passen in de tariefstrategie van de NMBS. De drie ouderenorganisaties willen daarbij verder bouwen op de tarieven voor voordelige jaarabonnementen die in Wallonië, Brussel en Vlaanderen van toepassing zijn voor bus en tram voor 65-plussers. Mits een supplement van zo’n vijftig euro op jaarbasis zou dit seniorenabonnement (nu geldig voor de TEC, de MIVB en De Lijn) ook geldig zijn voor de NMBS.

Een eerste informeel overleg met de NMBS over dit voorstel leidde tot een afwijzende houding. De NMBS erkent weliswaar de verdienste van het voorstel van de ouderenorganisaties, maar schat in dat té weinig senioren zouden instappen in zo een jaarabonnement.

Ook kwetsbare groepen in de kou

Tijdens het contact bleek ook dat de NMBS nog geen duidelijkheid kon geven of de nieuwe voordeelkaart gratis zal worden aan personen met het statuut verhoogde tegemoetkoming. En zoals eerder bekend wordt ook voor ouders van grote gezinnen de levenslange kortingkaart geschrapt. Zo treft het nieuwe tariefplan niet enkel de senioren in het geheel, maar ook kwetsbare groepen.

Tijdens het contact bleek ook dat de NMBS nog geen duidelijkheid kon geven of de nieuwe voordeelkaart gratis zal afgeleverd worden aan personen met het statuut verhoogde tegemoetkoming.

De tijd dringt

OKRA, S-Plus, Groen Plus en de Vlaamse ouderenraad stuurden deze week een brief aan alle parlementsleden van de Commissie voor Mobiliteit, aan minister Gilkinet, de vicepremiers en de premier met het uitgewerkte voorstel in de hoop het tij nog te kunnen keren. De tijd dringt want de beslissing valt over enkele weken in de raad van bestuur van de NMBS. Om de nieuwe tariefstrategie praktisch uit te werken voor de ultieme datum als voorzien in het beheerscontract rest nog weinig tijd…

Gepubliceerd op 09/02/2024