OKRA-delegatie in Manila, Filipijnen

Seminarie Wereldsolidariteit

"Vergrijzing neemt immens snel toe in Aziė en de organisaties bereiden zich best hierop voor."

Allereerst willen we ons partnerschap met gezondheidsorganisatie GK, uit Bangladesh, verder uitbouwen. Hiervoor gingen we alvast op zoek naar gemeenschappelijke uitdagingen, op basis van vele getuigenissen van ouderen die we meebrachten uit België en Bangladesh . En die vonden we! Vele basisbehoeften zijn dezelfde, maar ook thema's als eenzaamheid, buurtgerichte zorg en belangenbehartiging leven sterk in Bangladesh. De komende dagen gaan we op zoek naar verdere concretisering van ons partnerschap, en bekijken we hoe we elkaar kunnen versterken.

Op basis van deze uitwisseling bereidden we ook een workshop voor. Die zullen we gezamenlijk brengen op het seminarie van de Aziatische partners van Wereldsolidariteit, dat tegelijkertijd doorgaat op Filippijnse bodem. Tal van vakbonden, jeugdorganisaties en sociale bewegingen zijn aanwezig. Met onze workshop op zondag zullen we aandacht vragen voor het thema vergrijzing en onze gezamenlijke uitdagingen daaromtrent. Belangrijk, vergrijzing neemt immens snel toe in Aziė en de organisaties bereiden zich best hierop voor.

Daarnaast bezochten we al twee plaatselijke initiatieven, begeleid door de Filppijnse organisatie 'COSE' (Coalition of Services of the Elderly).
Bij 'Pelikan' (= lokale federatie (zelforganisatie) van ouderen die door COSE wordt aangestuurd) kregen we inzicht in een plaatselijke ouderenorganisatie die draait op vrijwilligers. Ze organiseren een aantal erg interessante programma's rond basisbehoeften van ouderen, gezondheidszorg, belangenbehartiging en vrije tijd. Erg vergelijkbaar met OKRA dus, maar in totaal erschillende omstandigheden. We sloten de uitwisseling af met enkele bewegingsoefeningen, dansen en een potje wandelvoetbal. Vermoedelijk hebben we iets gelanceerd hier...

We gingen ook langs bij een groepshuis voor verlaten ouderen. Ze bieden residentiële opvang aan 10 vrouwen aan, sommigen verblijven hier al meer dan 15 jaar. De vrouwen kunnen ook genieten van de ondersteuning van enkele zeer geëngageerde vrijwilligers. Wie nog in relatief goede gezondheid is wordt ingeschakeld in het onderhoud van het huis, koken, wassen, .... Bovendien wordt er sterk gewerkt aan een goede relatie en interactie met de gemeenschap. Erg inspirerend voor België

Gepubliceerd op 15/02/2018