OKRA ongerust over prijsevolutie NMBS

OKRA is niet gerustgesteld door de antwoorden van minister Gilkinet in de Kamercommissie over de afschaffing van het voordeelforfait voor senioren bij de NMBS.

OKRA, de grootste Vlaamse ouderenvereniging, maakt zich erg ongerust over de aangekondigde afschaffing van het seniorenticket bij de NMBS.

In het nieuwe beheerscontract is alleen sprake van een korting van 40% op het standaard tweedeklasticket, en niet meer van een vaste forfaitaire prijs voor senioren. Het concrete voorstel zou volgens persberichten betekenen dat een reis van Antwerpen naar Oostende voor senioren voortaan 24,6 euro zou kosten in de plaats van 7,8 euro. Dat is maar liefst een stijging met 315%! Een traject van Hasselt naar Antwerpen zou 15,6 euro kosten, een verdubbeling ten opzichte van de huidige prijs.

Het hoeft geen nader betoog: dit soort prijsverhogingen zijn voor OKRA volstrekt onaanvaardbaar en onredelijk. Dat de NMBS extra inkomsten gaat zoeken door de tarieven voor 65-plussers op deze manier te vermenigvuldigen is ongehoord. En dat bovenop het betuttelende feit dat 65-plussers enkel tijdens de daluren met hun seniorenticket mogen reizen.

In de Kamercommissie van 7 februari deelde minister Gilkinet mee dat over deze tariefaanpassingen nog overleg aan de gang is. Zo zou er een maximumprijs komen voor een treinrit voor senioren, om al te bruuske prijsverhogingen te vermijden. Er zou ook nog een bijkomende korting volgen voor reizen tijdens de daluren, en ook voor regelmatige treinreizigers. Maar over de concrete invulling van deze maatregelen bleef het opvallend vaag.

OKRA is dus nog altijd ongerust over deze prijsevolutie bij de NMBS en vraagt dringend overleg met de minister.

Voor meer info: Koen Peeters, Coördinator belangenbehartiging OKRA, +32 475 490270

OKRA is de grootste vereniging van 55+ers in Vlaanderen en Brussel met 1.100 trefpunten, 18.000 vrijwilligers en 130.000 leden. Door een sterk aanbod van culturele, sociale en sportieve activiteiten samen met een sterke belangenbehartiging, streeft OKRA naar rechtvaardigheid, verbondenheid en aandacht voor de 55+er in de maatschappij.

Gepubliceerd op 09/02/2023